Till navigation Till innehåll
En dragqueen som läser högt för en grupp barn som sitter på golvet. En dragqueen som läser högt för en grupp barn som sitter på golvet. En dragqueen som läser högt för en grupp barn som sitter på golvet.

Inga Tvivel bjuder på en magisk sagostund. Foto: Fernando Illezca.

Så styrs vi

Kulturrådet är en myndighet under regeringen. Vår uppgift är att genomföra den kulturpolitik som riksdagen och regeringen har beslutat om. Vi styrs av en instruktion, regleringsbrev och förordningar och lagar.

Instruktion

Vår instruktion beskriver övergripande vad vi ska arbeta med. Där står bland annat att vi ska verka för att kulturen utvecklas och blir tillgänglig för fler. Det gör vi genom att dela ut och följa upp bidrag. Men vi stödjer också och driver på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt. De kulturpolitiska målen ska vara grund för all vår verksamhet.

Kulturrådets instruktion
Kulturpolitiska mål

Regleringsbrev

Varje år får vi ett regleringsbrev från regeringen. Det beskriver vilka ytterligare uppdrag vi ska arbeta med under året och hur mycket pengar vi kan använda till olika kulturområden.

Kulturrådets regleringsbrev

Förordning

Varje bidrag styrs av en förordning. Den beskriver syftet med bidraget och vilka som kan söka.

Förordningar

Generaldirektör och styrelse

Regeringen utser vår generaldirektör och vår styrelse. Styrelsen består av högst nio ledamöter. Generaldirektören är chef för myndigheten och har ansvar inför styrelsen för den löpande verksamheten.

Kulturrådets styrelse

Budgetunderlag

I början av varje år lämnar vi in ett budgetunderlag till regeringen. Där beskriver vi vilka behov vi ser inom kulturområdet och hur vi tror att satsningarna bäst kan prioriteras. Budgetunderlaget ger oss möjlighet att påverka kommande kulturbudget.

Budgetunderlag

Hitta inspiration

Laddar...