Till navigation Till innehåll

Regleringsbrev för Statens kulturråd

Kulturrådets årliga uppdrag formuleras i regleringsbrev från regeringen. Där står det hur mycket pengar Kulturrådet får och hur pengarna ska användas. Där finns även mål och återrapporteringskrav angivna.

Kulturrådets regleringsbrev för 2022