Till navigation Till innehåll
Lyssna på oss, ett projekt i Jörn som vänt frustration till drivkraft. Foto:  Fernando IllezcaLyssna på oss, ett projekt i Jörn som vänt frustration till drivkraft. Foto:  Fernando IllezcaLyssna på oss, ett projekt i Jörn som vänt frustration till drivkraft. Foto:  Fernando Illezca

Kreativa platser

Lyssna på oss, ett projekt i Jörn som vänt frustration till drivkraft. Foto: Fernando Illezca

Vårt uppdrag

Kulturrådet stöttar lokala kulturprojekt genom regeringssatsningen Kreativa platser. Projekten som är inne på sitt tredje och sista år utgår från de boendes intressen och behov. Cirka 100 miljoner kronor har under de tre åren fördelats till 30 projekt runtom i landet. Nu är en delredovisning av satsningen klar.

Bidraget Kreativa platser skiljer sig från Kulturrådets övriga bidrag genom att det riktar sig till både ideella och professionella utövare och har ett tydligt lokalt fokus. Även om projekten pågår fram till slutet av året går det redan nu att se tendenser och exempel på hur kultur stärker det lokala kulturdeltagandet och utövandet.

Delrapport och redovisning

Läs delrapporten om Kreativa platser

Här skickar projekten in sina redovisningar

Äga rum och Konst händer

Kreativa platser-bidraget är en del av Äga rum – regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Statens konstråd har genom sitt projekt Konst händer producerat exempel på offentlig konst i miljonprogrammets miljöer och utvecklat metoder för invånarinflytande.
  
Statens konstråd/Konst händer

Creative People and Places

En inspiration för Kreativa platser har varit Arts Council Englands strategiska Creative People and Places: "(...) focuses on parts of the country where involvement in arts and culture is significantly below the national average. We believe that everyone has the right to experience and be inspired by art, so we want to transform the opportunities open to people in those places."

Creative People and Places

Agenda 2030 och social hållbarhet

Under 2019 växlar Kulturrådet upp arbetet med att nå fler, kopplat till social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Det handlar om allas lika möjligheter att utöva och ta del av kultur och om kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Agenda 2030

Filmer som synliggör erfarenheter

Kreativa platser utgår från ett lokalt perspektiv. Men vad betyder det för dem som är delaktiga i projekten? Följ med på en resa genom Sverige! Från Jörn till Flen, från Ålidhem till Fisksätra. I korta filmer får ni se skillnader - men också likheter - mellan projekten. Här synliggörs erfarenheter och berättelser från Kreativa platser.  

Kreativa platser-filmerna 


I Kreativa platser-projektet Kultur i centrum skapar lokala konstnärer liv, rörelse och möten i sina egna kvarter.

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

  • Allmänna ärenden och teknisk support

Simon Strömberg

  • Verksamhetsutvecklare
+ + +