Till navigation Till innehåll

Vi som arbetar på Kulturrådet

Josefine Alm

 • Handläggare
 • Skapande skola

Katrin Amberntsson

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Katarina Andersson

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Elisabeth Angel Bruse

 • Ekonomiadministratör
 • Ekonomiadministratör

Maria Antas

 • Handläggare
 • Svensk litteratur i utlandet

Maria Arnqvist

 • Handläggare
 • Projektledning program konstnärlig frihet

Roberto Audouard

 • IT-tekniker

Ove Bengtsson

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Kerstin Bergström

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Susanne Bergström Larsson

 • Verksamhetsansvarig, stf. enhetschef
 • Internationellt litteraturutbyte

Robert Berns

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Angela Berthelsen

 • HR-ansvarig

Erik Bevin

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Eva Björkman

 • Kommunikatör
 • Kommunikatör

Anna Bosdotter Nilsson

 • Bidragskoordinator
 • Administration av bidrag

Magnus Boström

 • Enhetschef
 • Verksamhetsstöd

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Lotta Brilioth Biörnstad

 • Enhetschef
 • Litteratur och bibliotek

Cecilia Brisander

 • Handläggare
 • Stärkta bibliotek och läsambassadören

Alexander Brännfors

 • Verksamhetsansvarig IT

Emma Carlsson

 • Handläggare
 • Handläggare; musik, musikutgivning

Raphaële Choppin

 • Handläggare dansfrågor
 • Dansfrågor

Yvonne Christensson

 • GD-sekreterare

Cay Corneliuson

 • Handläggare
 • Uppföljning av inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Alan Deswar

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Mona-Lisa Djerf

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Anna Eineborg

 • Handläggare
 • Bild och form

Malin Ekelund

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Elisabet Eklund

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Emma Emitslöf

 • Handläggare
 • Handläggare program konstnärlig frihet, Sida-samarbete

Amanda Engman

 • Systemförvaltare

Suzi Ersahin

 • Chef för ALMA-kansliet
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Andreas Estmark

 • Vik.utredare
 • Uppföljning av kultursamverkansmodellen

Malcolm Fallenius

 • Kommunikatör

Christoph Fielder

 • Handläggare

Love Forsberg Hansson

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Kennet Gabrielsson

 • Kommunikatör

Kerstin Gustafsson

 • Handläggare
 • Skapande skola

Lisa Haglund

 • Handläggare
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Katarina Hallmans

 • Arkivarie
 • Arkivarie, registrator

Jesper Hamilton

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Emil Hammar

 • Utredare
 • Uppföljning

Simon Herlitz

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Madeleine Hermerén

 • Handläggare
 • Kulturskolecentrum, Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Heli Hirsch

 • Verksamhetsstrateg
 • Kultur i skola och analys

Tove Holm

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Anna Hällgren

 • Handläggare
 • Bokstart

Susanna Höijer

 • Handläggare
 • Litteratur, internationellt litteraturutbyte, bibliotek

Eliana Ivarsdotter Haddad

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Theresia Jensen

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Jelena Jesic

 • Verksamhetscontroller

Therese Jonasson

 • Kommunikatör
 • Vikarierande kommunikatör

Siv Junback

 • Personalhandläggare

Mideto-Feza Kalala

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Elisabet Karlsson

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Christopher Krafft

 • Handläggare
 • Krisstödet, stöd i excelbearbetning under beredning samt uppföljning

Mariella Kucer

 • Kommunikatör
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Jan Kärrö

 • Handläggare
 • Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur

Veronica Lamppa Lönnbro

 • Enhetschef, Stf. generaldirektör
 • Scen, musik, bild, form och regional samverkan

Elise Larsson

 • Ekonomiadministratör

Bella Lawson

 • Handläggare
 • Nationella minoriteters kultur

Mårten Lempert

 • Handläggare
 • Kulturskolecentrum, Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Anna Livén West

 • Handläggare
 • Bild och form

Hans Löfgren

 • Kontorsvaktmästare

Jenny Löfström Ellverson

 • Verksamhetsansvarig
 • Kulturskolecentrum

Bongi MacDermott

 • Enhetschef
 • Kommunikation och omvärld

Luciana Marques

 • Handläggare, Stf. enhetschef
 • Musik, samverkan med komponister

Barbara Matamoros Bengtsson

 • Handläggare
 • Musikhandläggare: Stöd till fria musikgrupper, turnébidrag-musik

Nikola Matisic

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Seyde Mourad

 • Administratör
 • Administrativt stöd

Erica Månsson

 • Enhetschef
 • Chef för enheten för inkomstbortfall i krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang.

Johan Neij

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Magnus Nygren

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Camilla Nyman

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Helene Oljons

 • Pressansvarig, stf enhetschef kommunikation

Marcus Palm

 • Kontorsvaktmästare
 • Internservice, varumottagning, bud

Joakim Pettersson

 • Internrevisionschef

Lykke Pörtfors

 • Handläggare
 • Skapande skola

Monica Ragnar Öberg

 • Ekonomiansvarig, stf. enhetschef
 • Ekonomi, Redovisning

Kajsa Ravin

 • Generaldirektör

Anna Ribbing

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Martin Rickardsson

 • Utredare
 • Uppföljning, utredning

Anna Ringberg

 • Handläggare
 • Litteratur, läsfrämjande

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig
 • Kreativa Europa Desk Kultur, Unesco, EU-frågor

Felice Rova

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Ronak Råbe

 • Verksamhetsstrateg

Ina Sahlbrand

 • Ekonomiadministratör

Daniel Sallmander

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Zoi Santikos

 • Handläggare
 • Planerad utgivning/nationella minoriteters litteratur, litteratur och läsfrämjande

Fabian Sjö

 • Utredare
 • Utredare

Klara Sjöström

 • Webbredaktör

Ingrid Skare

 • Stf Enhetschef, Utredare
 • Utredare, kvalitativ uppföljning, Kulturskolecentrum

Ulrika Skoog Holmgaard

 • Handläggare
 • Handläggare för krisstöd

Joar Smeding

 • Registrator/Arkivarie

Tua Stenström

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Nina Ström

 • Handläggare
 • Bibliotek, läsambassadören

Simon Strömberg

 • Verksamhetsutvecklare
 • Breddat deltagande

Nina Suatan

 • Handläggare
 • Bokstart

Jerk Sörenson

 • Handläggare
 • Fria musikgrupper och turnébidrag

Isabel Thomson

 • Handläggare
 • Musik, musikutgivning, centrumbildningar

Anette Tingström

 • Webbadministratör

Eric Torestad

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Ann Traber

 • Handläggare
 • Kreativa Europa, Internationella frågor

Lotta Trolle

 • HR-administratör
 • HR-administratör

Fredrik Uhrzander

 • Utredare
 • Uppföljning, utredning

Johan Wallnäs

 • Handläggare
 • Musikfrågor

Thorleif Warmboe

 • Kommunikatör

Signe Westin

 • Utredare

Karin Westling

 • Handläggare
 • Tillgänglighet, HBTQ,

Kerry Wiberg

 • Administratör, krisstöd
 • Administratör, support, krisstöd

Sofia Viklund

 • Systemförvaltare

Caroline von Hove

 • Handläggare
 • Fri scenkonst; teater, opera, musikteater, performance

Greta von Rosen Stövind

 • Chefsjurist

Stefan Zachrisson

 • Kommunikatör

Catarina Zarazua

 • Handläggare

Malte Zibell

 • Systemutvecklare

Henriette Zorn

 • Handläggare
 • Barn- och ungdomsbokskatalogen, Fristäder, Bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Andreas Åberg

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Maria Åhgren

 • Handläggare
 • Civilia samhällets kulturorganisationer

Johan Åhrgren

 • Kommunikatör
 • Kommunikation Kulturskolecentrum

Johanna Övling

 • Utredare
 • Uppföljning, utredning