Vi som arbetar på Kulturrådet

Filtrera

Maria Antas

 • Handläggare
 • Svensk litteratur i utlandet

Roberto Audouard

 • IT-tekniker

Ove Bengtsson

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Emma Bergmark

 • Utredare
 • Kvantitativ uppföljning, statistik, Kulturskolecentrum

Susanne Bergström Larsson

 • Verksamhetsansvarig, stf. enhetschef
 • Internationellt litteraturutbyte

Robert Berns

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Anna Bosdotter Nilsson

 • Bidragskoordinator
 • Administration av bidrag

Magnus Boström

 • Enhetschef
 • Verksamhetsstöd samt Utredning och uppföljning, kultur i skolan

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Lotta Brilioth Biörnstad

 • Enhetschef
 • Litteratur och bibliotek

Cecilia Brisander

 • Handläggare
 • Främjande av nationella minoriteters litteratur, stärkta bibliotek och läsambassadören

Alexander Brännfors

 • Verksamhetsansvarig IT

Monica Christensen Luotsinen

 • Handläggare
 • Scenkonst, dans

Yvonne Christensson

 • GD-sekreterare
 • Sekreterare till ledning

Alan Deswar

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Anna Eineborg

 • Handläggare
 • Bild och form

Jakob Eknor

 • Handläggare
 • Musikarrangörer

Amanda Engman

 • Systemförvaltare

Staffan Forssell

 • Generaldirektör

Kennet Gabrielsson

 • Kommunikatör

Lisa Haglund

 • Handläggare
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Emil Hammar

 • Utredare
 • Uppföljning

Heli Hirsch

 • Vik. enhetschef

Helena Hjelte

 • Utredare
 • Utredare, kvantitativ uppföljning, Kultursamverkansmodellen

Anna Hällgren

 • Handläggare
 • Bokstart

Susanna Höijer

 • Handläggare
 • Litteratur, internationellt litteraturutbyte, bibliotek

Eliana Ivarsdotter Haddad

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Jelena Jesic

 • Verksamhetscontroller
 • Upphandling, avtal, internkontroll, riskanalys, årsredovisning

Siv Junback

 • Personalhandläggare

Elisabet Karlsson

 • Administratör
 • Administration av bidrag

Mariella Kucer

 • Kommunikatör
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Jan Kärrö

 • Handläggare
 • Kulturtidskrifter, internationellt litteraturutbyte, litteratur

Veronica Lamppa Lönnbro

 • Enhetschef
 • Scen, musik, bild, form och regional samverkan

Annelie Larsson

 • Handläggare
 • Kreativa platser

Elise Larsson

 • Ekonomiadministratör

Bella Lawson

 • Handläggare
 • Nationella minoriteters kultur

Mårten Lempert

 • Handläggare
 • Kulturskolecentrum

Maria Lewenhaupt

 • Handläggare
 • Scenkonsthandläggare (regionala frågor)

Josefina Linde

 • Vikarie Registrator
 • Registrator, registratur

Anna Livén West

 • Handläggare
 • Bild och form

Hans Löfgren

 • Kontorsvaktmästare

Jenny Löfström Ellverson

 • Verksamhetsansvarig
 • Kulturskolecentrum

Bongi MacDermott

 • Enhetschef
 • Kommunikation och omvärld

Luciana Marques

 • Handläggare, Stf. enhetschef
 • Musik, arrangörer

Josefina Nieminen

 • Sommarvikarie Utredare
 • Utredare, kvanlitativ uppföljning, Kultursamverkansmodellen

Helene Oljons

 • Pressansvarig

Marcus Palm

 • Kontorsvaktmästare

Joakim Pettersson

 • Internrevisionschef

Lykke Pörtfors

 • Handläggare
 • Skapande skola

Monica Ragnar Öberg

 • Ekonomiansvarig, stf. enhetschef

Eva Rehbinder

 • Handläggare
 • Internationella frågor, Kreativa Europa Desk

Martin Rickardsson

 • Utredare
 • Uppföljning, utredning

Anna Ringberg

 • Handläggare
 • Litteratur, läsfrämjande

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig
 • Kreativa Europa Desk Kultur, Unesco, EU-frågor

Ronak Råbe

 • Verksjurist

Ina Sahlbrand

 • Ekonomiadministratör

Zoi Santikos

 • Handläggare
 • Planerad utgivning/nationella minoriteters litteratur, litteratur och läsfrämjande

Isa Seigerlund

 • Personalstrateg

Helen Sigeland

 • Kanslichef
 • Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Klara Sjöström

 • Webbredaktör

Ingrid Skare

 • Utredare
 • Utredare, kvalitativ uppföljning, Kulturskolecentrum

Joar Smeding

 • Registrator/Arkivarie

Tua Stenström

 • Handläggare
 • Skapande skola

Nina Ström

 • Handläggare
 • Bibliotek, läsambassadören

Simon Strömberg

 • Verksamhetsutvecklare
 • Breddat deltagande

Nina Suatan

 • Handläggare
 • Bokstart

Linda Söderberg

 • Kommunikatör
 • Kulturskolecentrum

Jerk Sörenson

 • Handläggare
 • Fria musikgrupper och turnébidrag

Isabel Thomson

 • Handläggare
 • Musik, fonogram, samverkan med kompositörer

Anette Tingström

 • Webbadministratör
 • Webbadministratör

Thorleif Warmboe

 • Kommunikatör

Monika Westin

 • Handläggare
 • Skapande skola

Signe Westin

 • Verksamhetsstrateg, stf. generaldirektör

Karin Westling

 • Handläggare
 • Tillgänglighet, HBTQ, Kultur och hälsa.

Sofia Viklund

 • Systemförvaltare

Karin Wiström

 • Handläggare
 • Musik, redovisningar

Caroline von Hove

 • Handläggare
 • Scenkonst, teater

Greta von Rosen Stövind

 • Jurist

Stefan Zachrisson

 • Kommunikatör

Catarina Zarazua

 • Handläggare
 • Fria dansaktörer

Malte Zibell

 • Systemutvecklare

Henriette Zorn

 • Handläggare
 • Barn- och ungdomsbokskatalogen, Fristäder, Bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Andreas Åberg

 • Handläggare
 • Regional samverkan, kultursamverkansmodellen

Maria Åhgren

 • Handläggare
 • Civilia samhällets kulturorganisationer

Johanna Övling

 • Utredare
 • Uppföljning, utredning