Till navigation Till innehåll
Västanå teaters föreställning Körkarlen. Foto: Håkan LarssonVästanå teaters föreställning Körkarlen. Foto: Håkan LarssonVästanå teaters föreställning Körkarlen. Foto: Håkan Larsson

Västanå teaters föreställning Körkarlen. Foto: Håkan Larsson

Kultursamverkansmodellen

Regioner som tar emot statsbidrag via kultursamverkansmodellen redovisar den verksamhet som statsbidragsmottagande organisationer bedrivit.

Redovisningen består av ekonomi-, personal- och aktivitetsuppgifter. Till detta biläggs också de regionala verksamheternas årsredovisningar och verksamhetsberättelser eller liknande.

Kulturrådet kan också, efter behovsprövning och dialog med olika parter, besluta om kompletterande uppgiftsinsamlingar som ger ytterligare kunskap om hur exempelvis den nationella nivån, regioner, kommuner och kulturverksamheter bidrar till att uppfylla kulturpolitiska mål.

Se rapporter längre ner på sidan.

Läs mer

På vår sida om redovisning och uppföljning av kultursamverkansmodellen hittar du mer information om hur uppföljningen går till och Kulturrådets riktlinjer för uppföljning.

Redovisning och uppföljning

Hitta inspiration