Till navigation Till innehåll

Redovisning och uppföljning av kultursamverkansmodellen

Regionerna som ingår i kultursamverkansmodellen redovisar årligen till Kulturrådet hur de fördelat de statliga medlen.

Redovisningen består dels av kvantitativa uppgifter, dels av verksamhetsberättelser eller motsvarande. Regionerna är ansvariga för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in och kvalitetssäkra uppgifter från de kulturverksamheter som fått statliga medel.

Utifrån redovisningarna sammanställer Kulturrådet uppföljningsrapporter om kultursamverkansmodellen.

Tematiska undersökningar

Som ett komplement till de årliga uppföljningarna genomförs tematiska undersökningar. Sådana kan exempelvis belysa specifika kulturområden, eller aspekter av de kulturpolitiska målen.

Här kan du läsa mer om uppföljningen:

Kulturrådets riktlinjer för årliga statliga bidrag till regionerna inom kultursamverkansmodellen

Rapporter

Myndigheten för kulturanalys utvärderar

Myndigheten för Kulturanalys har ansvar för att utvärdera kultursamverkansmodellen och dess långsiktiga effekter.

Myndigheten för Kulturanalys

Läs mer

Om kultursamverkansmodellen

Bidragen inom kultursamverkansmodellen

Regionernas kulturplaner

+ + +