Till navigation Till innehåll
Foto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne Kronholm

Läsfrämjandelyftet har ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Foto: Susanne Kronholm

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Det är regeringen som har gett Kulturrådet uppdraget, som bygger på Läsdelegationens bedömning att det behövs en samlad insats kring kompetensutveckling inom läsfrämjande. Uppdraget finns formulerat i Kulturrådets regleringsbrev 2021 

Viktiga utgångspunkter för Läsfrämjandelyftet är:

  • Kollegialt lärande och strategiskt arbete
  • Långsiktig hållbarhet och struktur
  • Flerpartssamverkan

Med flerpartssamverkan menas att satsningen kommer att utformas och genomföras i samarbete mellan olika statliga myndigheter, regioner, kommuner och utbildningsinstitutioner. Uppdraget ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten.

Läsfrämjandelyftet kommer att hämta in kunskap från olika regionala projekt och statliga satsningar som t ex Digitalt först – med användaren i fokus (Kungliga biblioteket) och Läslyftet (Skolverket). 

Läsfrämjandelyftet är en del av Kulturrådets verksamhet och tar sin utgångspunkt i de nationella målen för läs- och litteraturfrämjande. Samverkan med Kulturrådets olika främjande och bidragsgivande verksamheter inom läsfrämjande och biblioteksutveckling är viktiga i läsfrämjandelyftet. Nämnas kan t ex Stärkta bibliotek och Bokstart med flera.

Tidplan för projektet:  
2021: Projektstart, dialoger och analysarbete påbörjas, projektplan fastställs
2022: Mobilisering och genomförande, delredovisning till Kulturdepartementet i juni
2023: Genomförande och projektavrundning 
2024: Slutredovisning till Kulturdepartementet i mars

Projektledare:  
Ann Catrine Eriksson 
Annika Hermele 

Kontakt

Läsfrämjandelyftet