Till navigation Till innehåll

Lyft för läsning – delat lärande på vetenskaplig grund

Nyfiken på läsfrämjandelyftet? I rapporten kan du läsa om de två första åren av regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023.

Läsfrämjandelyftet handlar om kompetensutveckling för folkbibliotek inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning. I rapporten beskrivs läsfrämjandelyftets syfte och mål, tidplan, resurser och insatser. Ett särskilt kapitel beskriver flerpartssamverkan och myndigheters, kommuners, regioners olika roller. 

I rapporten kan du läsa om de fyra delar som projektet består av:

  • Digiteket och kollegialt lärande.
  • Bidrag till kommuner och regioner för kompetenshöjande insatser.
  • Vetenskapliga lärresurser från lärosäten.
  • Kurs för chefer i strategiskt arbete med det läsfrämjande uppdraget.

Avslutningsvis redogör rapporten för möjligheter och utmaningar i det fortsatta arbetet. I kapitlet slutsatser föreslår Kulturrådet att projektperioden för läsfrämjandelyftet förlängs till 2025 och att det tillkommer finansiering för fortsatt produktion av läsfrämjande innehåll på Digiteket.

Rapporten är en delredovisning till regeringen av uppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023.

Läs och ladda ner rapporten

Lyft för läsning

PDF-version