Till navigation Till innehåll
Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg.  Foto: Tomas van der Kaaij.Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg.  Foto: Tomas van der Kaaij.Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg.  Foto: Tomas van der Kaaij.

Kultursamverkansmodellen

Föreställningsbild Rivers of Färila. Folkteatern Gävleborg. Foto: Tomas van der Kaaij.

Vårt uppdrag

Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive län. Modellen började införas 2011 och har av regeringen beskrivits som en av de största kulturpolitiska reformerna.

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska mål: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

Läs mer om kultursamverkansmodellen

Läs mer om bidragen inom kultursamverkansmodellen

Regionernas kulturplaner

Redovisning och uppföljning

 

Vi har tagit fram en film för att förklara kultursamverkansmodellen på ett enkelt sätt. Filmen finns också med engelskt tal, med och utan undertexter. Den hittar du på Kulturrådets Youtubekanal. 

Kontakt

Margareta Brilioth

  • Regional koordinator

Ove Bengtsson

  • Handläggare

Andreas Åberg

  • Handläggare
+ + +