Nyhetsarkiv

Här finnas alla våra nyheter, gamla som nya.

Sökresultat

Visar resultat 1-385

Sortera

År

Månad

Väck boken! Läsinspiration och kunskapsbank
16 augusti 2019

Väck boken! är en ny läsfrämjande satsning för lärare, bibliotekarier och barn. Genom Väck boken! får du tillgång till metoder och ett sammanhang som vi hoppas inspirerar till spännande läsprojekt. Tillsammans läsinspirerar vi och bygger en kunskapsbank. Alla kan vara med och bli bokväckare!

Logotype Performa. Performancebiennalen Performa grundades 2004 i New York.
13 augusti 2019

Fyra svenska konstnärer är inbjudna att medverka på världens främsta performancefestival – Performa. År 2019 är Sverige och Taiwan fokusländer.

Gammplatsen i Lycksele. Foto: Olle Thoors.
Nationella minoriteter
10 augusti 2019

Den 9 augusti var urfolkens dag. Samma dag skedde en försoningsceremoni i Lycksele då kvarlevorna från 25 samer återbördades till sin ursprungliga viloplats. Kulturrådet närvarade vid ceremonin.

Bild för - duo_neutral.jpg
17 juli 2019

Staten kritiseras för att vara alltför styrande i sin finansiering genom kultursamverkansmodellen, i en debattartikel av Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden i Region Stockholm (SvD 12 juli). Här svarar Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton och Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell på kritiken.

Almedalen 2019
16 juli 2019

Under veckan i Almedalen medverkade vi i flera seminarier om klimat, digitalt läsfrämjande och delaktighet i kulturlivet. Den 1 juli bjöd vi in till seminarium om Sveriges fristäder, yttrandefrihet och konstnärlig frihet. I panelen deltog Wali Arian, fristadsjournalist, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Karin Hansson, fristadssamordnare. Samtalet modererades av journalisten Kerstin Brunnberg. Här kan du se filmen från Almedalen. Filmen är textad.

Vitlycke center for performing arts. Foto: Francesco Scavetta.
20 juni 2019

Vi fördelar drygt 40 miljoner kronor till bidrag inom dans, cirkus och performance. Ansökningarna är som helhet starka och visar på att fältet expanderar både när det gäller antal och konstnärliga uttryck. Fyra av aktörerna är nya för i år.

Johan Anderblad lockar läsare på Bokmässan. Foto: Anna von Brömssen.
14 juni 2019

Läsambassadören Johan Anderblad fortsätter inspirera stora och små i hela landet! På Bokmässan i Göteborg i september sammanfattar han sina två år.

Aina Myrstener på PUSH festival 2018. Foto: Elin Hjulström Lord
12 juni 2019

Vi fördelar nu 3,5 miljoner kronor till 47 musikarrangörer i hela Sverige. 19 av mottagarna får bidraget för första gången. Bland de beviljade projekten återfinns festivaler, konsertserier, arrangörssamarbeten och främjande insatser.

Satsningar på digital kompetens och utveckling är en stark tendens i Stärkta bibliotek-ansökningarna. Foto: Susanne Kronholm
11 juni 2019

När satsningen Stärkta bibliotek går in på sitt andra år är söktrycket fortsatt högt från kommunerna. Hela 367 ansökningar kom in till Kulturrådet som nu fördelar 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet.

Foto: Susanne Kronholm.
Bibliotek
11 juni 2019

236 av Sveriges kommuner få nu dela på drygt 24,3 miljoner kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek inför nästa år. I alla kommuner finns samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård, förskola och skola.