Till navigation Till innehåll
Kulturskoledagarna 2021Kulturskoledagarna 2021Kulturskoledagarna 2021

I Sverige går 10, 5 procent av alla barn och unga som är 6-19 år gamla i kulturskolan. Foto: Susanne Kronholm.

Statistik om kulturskolor

Kulturskolecentrum, ett nationellt kunskapscenter på Kulturrådet, ansvarar för att samla in, presentera och utveckla statistik för landets musik- och kulturskolor.

På Kulturskolecentrums statistiksidor kan du få en bild av situationen i din kommun och jämföra resultaten med andra kommuner, regioner och riket samt se utvecklingen över tid. Det görs dels genom nyckeltal som presenterar statistiken med figurer, dels genom excelfiler som redogör för ytterligare statistik på olika nivåer.

Statistik om kulturskolor

Rapporter

Vår årliga rapport ”Kulturskolan i siffror” presenterar kulturskolestatistik från 1997 och framåt.

Kulturskolan i siffror

Hitta inspiration