Till navigation Till innehåll
Manlig dansare på scen.Manlig dansare på scen.Manlig dansare på scen.

En oförglömlig historia blandar teater och akrobatik. Foto: Ola Dyrhill.

Agenda 2030 och social hållbarhet

Vår syn på arbetet med Agenda 2030 utgår från två perspektiv. Dels vilken roll konsten och kulturen kan spela för hållbar utveckling, och dels vad vi på Kulturrådet som myndighet specifikt gör för att möjliggöra det.

Vi tror att en stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Vi vill att kulturpolitiken ska ge alla möjlighet till kunskap, kulturupplevelser och till att utveckla sina skapande förmågor, för att i förlängningen bidra till fredliga och inkluderande samhällen.

Kulturrådet genomför flera insatser som främjar breddat deltagande, tillgänglighet och konstnärlig utveckling och genom dessa insatser bidrar vi direkt och indirekt till flera mål och delmål i Agenda 2030.

Läs mer om vårt uppdrag inom Agenda 2030 och social hållbarhet

Utanförskap, utsatthet, rasism men också gemenskap är handlingen i en pjäs av och med Romer i Bergsjön. Trajosko Drom och föreställningen En oförglömlig historia har fått bidrag från Kulturrådets satsning Kreativa platser.

Laddar...

+ + +