Till navigation Till innehåll
En grupp män och kvinnor som utför akrobatik.En grupp män och kvinnor som utför akrobatik.En grupp män och kvinnor som utför akrobatik.

Circus I love you på festivalen Wintervurr i Belgien. Foto: Minja Kaukoniemi.

Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar är företag som har kultur och kreativa processer som affärsidé. Det är näringar som växer i hela Sverige, som stärker regionernas utveckling och attraktionskraft och som ofta är dörröppnare till nya marknader.

Kulturrådet bidrar på flera olika sätt till att utveckla och främja den konstnärliga och kulturella kärnan hos kulturella och kreativa näringar. Vi arbetar bland annat för ökad regional mångfald och för att kulturskapare ska ges möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Vi fördelar även bidrag till olika allianser inom teater, dans och musik, centrumbildningar och daglig träning för att öka konstnärers möjlighet till anställning och uppdrag.

Samarbete på flera nivåer

I Sverige har alla regioner utarbetat egna planer eller program för de kulturella och kreativa näringarna och på europeisk nivå lyfts de kulturella och kreativa sektorerna fram som betydelsefulla för implementeringen av EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020-strategin. Vi arbetar tillsammans med både Sveriges regioner och med EU för att förverkliga planerna.

Kulturrådet arbetar även för ökad internationell samverkan inom kulturella och kreativa näringar och delar ut internationella bidrag, arrangerar främjande aktiviteter och deltar i internationella organisationer. Vi är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och även nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa tillsammans med Svenska Filminstitutet.

Kreativa Europa

Vårt arbete med Unescos 2005-konvention 

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +