Till navigation Till innehåll
En glad kvinna går med några böcker i famnen till låneområdet på biblioteket.En glad kvinna går med några böcker i famnen till låneområdet på biblioteket.En glad kvinna går med några böcker i famnen till låneområdet på biblioteket.

Biblioteket har nu fler böcker på samiska.

På plats - mitt i biblioteket

Nu är de samiska böckerna väl exponerade på en central plats i biblioteket i Krokom. Och många hittar dit, både samisktalande besökare och turister, berättar bibliotekschef Eva Fresk.

Hur började satsningen?

– Vi hade länge känt att vi ville utöka vårt bestånd av böcker på andra språk. Vi behövde fokusera på de nordiska språken, skolspråken och minoritetsspråken och då speciellt samiska, eftersom Krokoms kommun är ett samiskt förvaltningsområde.

– I och med det märkte vi att vi behövde skapa nya inköpskanaler för att köpa in samisk litteratur. Det ledde till att vi började samarbeta med vår samiska tjänsteman på kommunen för att lyfta den samiska litteraturen. Samarbetet har även resulterat i en utställning av samiskt konsthantverk och firande av den samiska nationaldagen den 6 februari på biblioteket i Krokom.

Vad blev resultatet?

– Vi började köpa böcker på de språk som efterfrågades av låntagarna och som vi inte hade. Så småningom började vi också möblera om i biblioteket och placerade den samiska litteratur väl synligt i biblioteksrummet med gott om utrymme så att böckerna skulle synas på hyllorna. Nu har vi märkt att många hittar till de hyllorna själva. Det är både samisktalande och turister som lånar böckerna på samiska. Det är härligt när man ser effekterna av vårt förändringsarbete i biblioteket.

Biblioteket i Krokom har fått Kulturrådets bidrag Stärkta bibliotek.

Läs mer

Stärkta bibliotek

Laddar...