Till navigation Till innehåll

Nyheter om nationella minoriteters kultur

Sökresultat

Visar resultat 1-28

Fem flaggor som representerar Sveriges nationella minoriteter. Fotograf: Martin Thelénius.
Nationella minoriteter
17 mars 2022

Regeringen ger Kulturrådet i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Bordsflaggor för nationella minoritetsgrupper.
Nationella minoriteter
21 september 2021

Nu öppnar vi för ansökningar från nationella minoriteters kulturaktörer som vill stärka, utveckla eller synliggöra nationella minoriteters kultur och kulturarv.

Statsminister Stefan Löfven Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Nationella minoriteter
14 september 2021

Inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism presenterar nu regeringen de åtaganden som Sverige kommer genomföra. I budgetpropositionen för 2022 föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor.

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Nationella minoriteter
6 september 2021

Regeringen fortsätter sitt arbete mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Bland annat förstärks stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfunden och polisen ska utveckla sitt arbete mot hatbrott.

Bild för - KUR_33_gron_turkos_RGB.jpg
Nationella minoriteter
20 maj 2021

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Uppdraget ska redovisas till regeringen 30 september 2021.

Elin Anna Labba och Lea Simma, i en av filmerma i föreläsningspaketet.
Nationella minoriteter
5 maj 2021

Regional biblioteksutveckling i de fyra nordligaste länen har gett ut ett digitalt föreläsningspaket för bibliotekspersonal och andra intresserade. Syftet är att öka kompetensen om urfolket samerna, deras historia och litteratur.

Samernas flagga. Foto: Marie Enoksson.
Nationella minoriteter
29 april 2021

Nyligen tog kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot Sametingets rapport Förberedelser inför en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket.

Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Nationella minoriteter
19 mars 2021

Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas inom Statens historiska museers verksamhet.

Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Nationella minoriteter
28 januari 2021

På minnesdagen för Förintelsen 27 januari blev det klart att museet som ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen hamnar i Stockholm. För att underlätta för skolelever och allmänhet runt om i landet att besöka museet valde regeringen Stockholm. Museet öppnar i juli 2022.

Romernas flagga. Foto: Malin A Junkka.
Nationella minoriteter
20 december 2020

I webbinariet går vi igenom ansökningsförfarandet och berättade om projektbidragets syfte. Ta även del av frågorna och svaren som kom in.

+ + +