Till navigation Till innehåll

Svenska fristäder inom ICORN

Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN. De flesta är kommuner men även några regioner är medlemmar. Information om de svenska fristäderna finns nedan.

Av de 24 fristäderna tar 22 emot fristadskonstnärer och ett par regioner har en stödjande roll till fristadskommunerna i regionen. Vissa fristäder har flera platser och tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden. Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer.

Av säkerhetsskäl lämnar vi här inte ut namnen på de respektive fristadskonstnärerna. Några konstnärer har haft skyddad identitet medan andra har haft en offentlig profil under sin tid som fristadskonstnär. För mer information om tidigare fristadskonstnärer hänvisar vi till ansvarig tjänsteman i respektive stad.

ICORN

ICORN, International Cities of Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera. Residenset är vanligtvis i två år.

Dalarnas landsting
Dalarna blev fristad 2014 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Iran 2015–2017

Eskilstuna
Eskilstuna blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Iran 2016–2018
 • Syrien 2019–2021

Gävle
Gävle blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2016–2018
 • Turkiet 2018–2021

        Ny konstnär inbjuden 2022   

Göteborg
Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Nigeria 1997–1998
 • Burma 2000–2001
 • Tjetjenien 2004–2005
 • Belarus 2006–2007
 • Georgien 2009–2010
 • Forna Sovjet 2011–2013
 • Palestina 2013–2015
 • Eritrea 2016–2018
 • Syrien, 2020–2022

Helsingborg
Helsingborg blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Yemen 2016–2018

Karlstad
Karlstad blev fristad 2014 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Afghanistan 2015–2017
 • Irak 2019–2021

Ny konstnär inbjuden 2022   

Linköping
Linköping blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2016–2018
 • Bangladesh 2018–2020
 • Iran 2021–

Luleå
Luleå blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Eritrea 2017–2019

Ny konstnär inbjuden 2022   

Lund
Lund blev fristad 2018 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Belarus 2019–2021
 • Etiopien 2021–

Malmö
Malmö blev fristad 2010 och har två parallella fristadsprogram. Ett för skribenter/journalister och ett för musiker. Malmö har haft fristadskonstnärer från följande länder:

 • Iran 2010–2012
 • Iran 2012–2014
 • Nigeria 2015–2017
 • Egypten 2014–2016
 • Afghanistan 2017–2019
 • Afghanistan 2019–2021
 • Egypten 2020–
 • Iran 2021–2022

Två nya konstnärer inbjudna 2022

Norrköping
Norrköping blev fristad 2014 och har haft fristadskonstnärer från följande länder:

 • Iran 2015–2017
 • Bangladesh 2018–2020

Piteå
Piteå blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från

 • Zimbabwe 2018–2020
 • Iran 2020–2022

Ny konstnär planeras att bjudas in 2023

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län blev fristad 2013 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Honduras 2013–2015
 • Syrien 2016–2018
 • Irak 2020–2022

Ny konstnär inbjuden 2022

Region Skåne
Skåne är medlem i ICORN sedan 2010. Regionen har inte någon fristadsplats med stöttar de kommunala fristäderna i regionen.

Sandviken
Sandviken blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Ryssland 2017–2019
 • Iran 2020–2022

Skellefteå
Skellefteå blev fristad 2013 och har haft fristadskonstnärer från Somalia 2015–2017

Stockholm
Stockholm blev fristad 1998 och har sedan 2018 två parallella fristadsprogram. Stockholm har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2000–2002
 • Iran 2002
 • Iran 2003–2004
 • Nigeria 2005
 • Syrien 2005–2007
 • Kina 2008–2009
 • Georgien 2010–2011
 • Etiopien 2012–2014
 • Irak 2015–2017
 • Palestina 2018–2020
 • Iran 2018–2020
 • Irak 2021– 
 • Afghanistan 2021–

Två nya konstnärer planeras att bjudas in 2022 och 2023

Uddevalla 
Uddevalla blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Bangladesh 2017–2019
 • Palestina 2021– 

Umeå
Umeå blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Irak 2017–2019
 • Eritrea 2020–2022

Ny konstnär planeras att bjudas in 2023

Uppsala
Uppsala blev fristad 2008 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Bangladesh 2008
 • Bangladesh 2009 – 2011
 • Iran 2012–2014
 • Etiopien 2015–2017
 • Iran 2018–2020

Planerar att bjuda in ny konstnär 2022

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen är medlem i ICORN sedan 2014. Regionen har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågor gentemot sina kommuner.

Växjö
Växjö blev fristad 2012 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Iran 2012–2014
 • Turkiet 2015–2017
 • Yemen 2018–2020
 • Turkiet 2022–

Örebro
Örebro blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Turkiet 2017–2019
 • Sudan 2021– 

Östersund
Östersund blev fristad 2017 och har haft fristadskonstnärer från:           

 • Syrien 2018–2020
 • Palestina 2020–2022

Ny konstnär planeras att bjudas in 2023