Till navigation Till innehåll

Svenska fristäder inom ICORN

Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella fristadsprogrammet ICORN. De flesta är kommuner men även några regioner är medlemmar. Information om de svenska fristäderna finns nedan.

Av de 24 fristäderna tar 22 emot fristadskonstnärer och ett par regioner har en stödjande roll till fristadskommunerna i regionen. Vissa fristäder har flera platser och tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden. Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer.

Av säkerhetsskäl lämnar vi här inte ut namnen på de respektive fristadskonstnärerna. Några konstnärer har haft skyddad identitet medan andra har haft en offentlig profil under sin tid som fristadskonstnär. För mer information om tidigare fristadskonstnärer hänvisar vi till ansvarig tjänsteman i respektive stad.

ICORN

ICORN, International Cities of Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera. Residenset är vanligtvis i två år.

Dalarnas landsting

Dalarna blev fristad 2014 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Iran 2015–2017

Eskilstuna

Eskilstuna blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Iran 2016–2018
 • Syrien 2019–2021

Gävle

Gävle blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2016–2018
 • Turkiet 2018–2021
 • Syrien 2023–

Göteborg

Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Nigeria 1997–1998
 • Burma 2000–2001
 • Tjetjenien 2004–2005
 • Belarus 2006–2007
 • Georgien 2009–2010
 • Forna Sovjet 2011–2013
 • Palestina 2013–2015
 • Eritrea 2016–2018
 • Syrien, 2020–2022

Helsingborg

Helsingborg blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Yemen 2016–2018

Karlstad

Karlstad blev fristad 2014 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Afghanistan 2015–2017
 • Irak 2019–2021

Linköping

Linköping blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2016–2018
 • Bangladesh 2018–2020
 • Iran 2021–

Luleå

Luleå blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Eritrea 2017–2019
 • Irak 2024–

Lund

Lund blev fristad 2018 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Belarus 2019–2021
 • Etiopien 2021–

Malmö

Malmö blev fristad 2010 och har två parallella fristadsprogram. Ett för skribenter/journalister och ett för musiker. Malmö har haft fristadskonstnärer från följande länder:

 • Iran 2010–2012
 • Iran 2012–2014
 • Nigeria 2015–2017
 • Egypten 2014–2016
 • Afghanistan 2017–2019
 • Afghanistan 2019–2021
 • Egypten 2020–
 • Iran 2021–2022
 • Irak 2023–

Norrköping

Norrköping blev fristad 2014 och har haft fristadskonstnärer från följande länder:

 • Iran 2015–2017
 • Bangladesh 2018–2020

Piteå

Piteå blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från

 • Zimbabwe 2018–2020
 • Iran 2020–2022

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län blev fristad 2013 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Honduras 2013–2015
 • Syrien 2016–2018
 • Irak 2020–2022

Region Skåne

Skåne är medlem i ICORN sedan 2010. Regionen har inte någon fristadsplats med stöttar de kommunala fristäderna i regionen.

Sandviken

Sandviken blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Ryssland 2017–2019
 • Iran 2020–2022

Skellefteå

Skellefteå blev fristad 2013 och har haft fristadskonstnärer från Somalia 2015–2017

Stockholm

Stockholm blev fristad 1998 och har sedan 2018 två parallella fristadsprogram. Stockholm har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2000–2002
 • Iran 2002
 • Iran 2003–2004
 • Nigeria 2005
 • Syrien 2005–2007
 • Kina 2008–2009
 • Georgien 2010–2011
 • Etiopien 2012–2014
 • Irak 2015–2017
 • Palestina 2018–2020
 • Iran 2018–2020
 • Irak 2021– 
 • Afghanistan 2021–
 • Syrien 2023–

Uddevalla 

Uddevalla blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Bangladesh 2017–2019
 • Palestina 2021– 

Umeå

Umeå blev fristad 2016 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Irak 2017–2019
 • Eritrea 2020–2022
 • Iran 2022–
 • Iran 2022–

Uppsala

Uppsala blev fristad 2008 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Bangladesh 2008
 • Bangladesh 2009 – 2011
 • Iran 2012–2014
 • Etiopien 2015–2017
 • Iran 2018–2020

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är medlem i ICORN sedan 2014. Regionen har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågor gentemot sina kommuner.

Växjö

Växjö blev fristad 2012 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Iran 2012–2014
 • Turkiet 2015–2017
 • Yemen 2018–2020
 • Turkiet 2022–

Örebro

Örebro blev fristad 2015 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Turkiet 2017–2019
 • Sudan 2021– 
 • Afganistan 2024– 

Östersund

Östersund blev fristad 2017 och har haft fristadskonstnärer från:

 • Syrien 2018–2020
 • Palestina 2020–2022
 • Eritrea 2023-2025

Laddar...