Till navigation Till innehåll
Med bidrag från Skapande skola arbetar Valsätraskolan med musik på temat alla har rätt att funka olika. Foto: Susanne Kronholm. Med bidrag från Skapande skola arbetar Valsätraskolan med musik på temat alla har rätt att funka olika. Foto: Susanne Kronholm. Med bidrag från Skapande skola arbetar Valsätraskolan med musik på temat alla har rätt att funka olika. Foto: Susanne Kronholm.

Repetition på Valsätraskolan inom Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Praktisera hos oss

Du som är högskole- och universitetsstuderande eller aspirant från Regeringskansliet kan söka praktik hos oss på Kulturrådet. Vi prioriterar dig som har obligatoriskt praktik i utbildningen.

Praktikperiod

Praktikperioden anpassas efter dina studier, erfarenheter och intressen. Samtidigt ska dina arbetsuppgifter bidra till att målen i Kulturrådets verksamhetsplan uppfylls.

Vi prioriterar praktikanter som önskar långa praktikperioder. Vi värdesätter mångfaldskompetens och välkomnar andra erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv på myndigheten.

Handledare

Vi utser en handledare som har det huvudsakliga ansvaret för dig som praktikant. Du får en kulturpolitisk orientering och en inblick i Kulturrådets verksamhet.

Vi ansvarar för att praktiken blir så likt ett arbete som möjligt och att den ger dig en värdefull erfarenhet inför ett framtida yrke.

Praktikersättning

Som praktikant får du ingen ersättning från Kulturrådet.

Ansök om praktikplats

Praktikplatserna annonseras två gånger per år, i slutet av mars för praktik under hösten och i början av oktober för praktik under våren.

Vi annonserar lediga praktikplatser här: Jobba hos oss

Är du sökande från Arbetsförmedlingen, kontakta din handläggare och be dem kontakta oss för matchning mot lediga praktikplatser.