Till navigation Till innehåll
Tre personer som sjunger från en musikscen. Alla tre med uppsträckt högerarm. Tre personer som sjunger från en musikscen. Alla tre med uppsträckt högerarm. Tre personer som sjunger från en musikscen. Alla tre med uppsträckt högerarm.

Musikens Makt, en nytänkande och gratis festival i Luleå. Foto: Patrik Öhman.

Så arbetar vi mot mutor och jäv

Kulturrådet arbetar på medborgarnas uppdrag och ställer höga krav på att vår verksamhet är legal, transparent, effektiv, rättssäker, förutsägbar och likformig. Som statlig myndighet har vi ett särskilt ansvar att arbeta sakligt, opartiskt och att bekämpa alla former av mutor och korruption. Därför har vi tagit fram riktlinjer som guidar oss i det dagliga arbetet.

I Kulturrådets riktlinjer mot korruption beskrivs till exempel vad som definieras som en muta, när en person är jävig samt hur lojalitets- och intressekonflikter hanteras. Vi beskriver också hur vi arbetar med att förebygga korruption med hjälp av till exempel arbetsrotation, informationsarbete och en princip som innebär att minst två personer granskar varje bidragsansökan.

Kulturrådets riktlinjer mot korruption

Visselblåsartjänst

Medarbetare på Kulturrådet kan enkelt rapportera misstankar om missförhållanden och oegentligheter i arbetsrelaterade sammanhang.

Läs mer om visselblåsartjänsten

Laddar...