Till navigation Till innehåll

Kulturrådets styrelse

Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.

Styrelse 2022  

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, (ordförande från och med den 1 april 2022)

Kjell Englund, opera- och orkesterchef

Malena Ernman, artist

Aris Fioretos, författare och professor

Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare

Kajsa Ravin, generaldirektör 

Po Tidholm, journalist och författare 

Ellen Nyman, skådespelare, regissör och konstnär

Thomas Pålsson, f.d. generaldirektör Statens servicecenter ​ 

Kulturrådets tidigare styrelse

Styrelsen 2017–2019

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsens möten