Till navigation Till innehåll

Kulturrådets styrelse

Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.

Ledamöter 1 januari 2020–31 december 2022:  

Svante Weyler, skribent och f.d. förläggare (ordförande) 

Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare (vice ordförande)

Kjell Englund, koordinator

Malena Ernman, artist

Aris Fioretos, författare och professor

Kajsa Ravin, generaldirektör (tillträdesdatum 9 mars)

Po Tidholm, journalist och författare 

Klara Tomson, Fil. dr och utredare 

 

Kulturrådets tidigare styrelse

Styrelsen 2017–2019

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsens möten