Till navigation Till innehåll

Kulturrådets styrelse

Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.

Styrelse 2021  

Svante Weyler, skribent och f.d. förläggare (ordförande) 

Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare (vice ordförande)

Kjell Englund, koordinator

Malena Ernman, artist

Aris Fioretos, författare och professor

Kajsa Ravin, generaldirektör 

Po Tidholm, journalist och författare 

Ellen Nyman, skådespelare, regissör och konstnär

Thomas Pålsson, f.d. generaldirektör Statens servicecenter ​

Kulturrådets tidigare styrelse

Styrelsen 2017–2019

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsens möten