Kulturrådets styrelse

Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.

Ledamöter 1 januari 2020–31 december 2022:  

Svante Weyler, skribent och f.d. förläggare (ordförande) 

Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare (vice ordförande)

Staffan Forssell, generaldirektör (t.o.m. 29 februari)

Kjell Englund, koordinator

Malena Ernman, artist

Aris Fioretos, författare och professor

Po Tidholm, journalist och författare 

Klara Tomson, Fil. dr och utredare 

Ytterligare en ledamot kommer att tillsättas under våren 2020.

 

Kulturrådets tidigare styrelse

Styrelsen 2017–2019

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsens möten