Till navigation Till innehåll

Kulturrådets styrelse

Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.

Kulturrådets styrelse som är tio personer i två rader.Kulturrådets styrelse samt Caroline von Hove, arbetstagarrepresentant.

Styrelsen 

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, (ordförande från och med den 1 april 2022)

Kajsa Ravin, generaldirektör 

Po Tidholm, journalist och författare 

Ellen Nyman, skådespelare, regissör och konstnär

Thomas Pålsson, f.d. generaldirektör Statens servicecenter ​ 

Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola

Marlen Eskander, verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet

Leif Jakobsson, kulturråd, f.d. direktör Svenska kulturfonden

Svante Nordin, professor emeritus

Kulturrådets tidigare styrelse

Styrelsen 2022

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsens möten

Laddar...