Kulturrådets styrelse

Ledamöterna i Kulturrådets styrelse utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut om vår budget, inriktningen på vår verksamhet och andra frågor som har principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa bidragsärenden.

Ledamöter 1 januari 2017–31 december 2019:

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, (ordförande sedan den 1 januari 2015). E-post: ulrika.stuart@kulturradet.se

Kjell Englund, Senior Advisor

Malena Ernman, artist

Aris Fioretos, författare och professor

Staffan Forssell, generaldirektör

Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare

Bo Netz, överdirektör och nationalekonom

Anna Sparrman, professor

Måns Wrange, professor och konstnär

Kulturrådets tidigare styrelse

Styrelsen 2014–2016

Styrelsemöten

Protokoll från styrelsens möten