Till navigation Till innehåll
Ungdomar framför stor väggspegel i träningslokal där de tränar dansrörelser. Ungdomar framför stor väggspegel i träningslokal där de tränar dansrörelser. Ungdomar framför stor väggspegel i träningslokal där de tränar dansrörelser.

Fritidskortet ska göra det möjligt för fler barn och unga att delta i aktiviteter på fritiden.

Fritidskort för barn och unga

Fritidskortet är ett regeringsuppdrag som ska ge barn och unga i åldrarna 8–16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Det ska kunna användas som betalning för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet.

E-hälsomyndigheten har tillsammans med Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att arbeta fram hur ett statligt fritidskort för barn och unga ska fungera. Det handlar om en digital tjänst som ska göra det möjligt för fler barn och unga att delta i fritidsaktiviteter. Dialog sker även med Svenskt friluftsliv och Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer.

En betalningstjänst för fritidsaktiviteter

  • Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet.
  • Fritidskortet ska särskilt stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter. Barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov av särskilt stöd, ska uppmärksammas så att fritidskortet kommer dem till godo i lika stor utsträckning som andra barn och unga.

Läs mer

Information om uppdraget på E-hälsomyndighetens webbplats

Kontakt

Jenny Löfström Ellverson

Processledare

Susanna Höijer

Handläggare

Laddar...

+ + +