Till navigation Till innehåll
""""""

Målet med det nya MU-avtalet är att det ska vara tydligare och enklare att använda.

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtalet)

Den 1 januari 2024 började ett nytt MU-avtal att gälla. Målet med det nya avtalet är att det ska vara tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer.

Det nya avtalet har arbetats fram med en bred förankring, framför allt med avtalets parter; Kulturrådet (som representant för staten), Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, men även med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet samt Region Västernorrland och Region Skånes kulturförvaltningar.

Målet med det nya avtalet är att det ska vara tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer.

Läs och ladda ner avtalet

MU-avtalet, avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning

De viktigaste förändringarna i det nya MU-avtalet

  • Avtalet avser att etablera god branschpraxis för området
  • Medverkansersättning definieras tydligare
  • Förenklade tariffer för utställningsersättning
  • Ingen övre gräns för antal upphovspersoner som kan få utställningsersättning
  • Ingen tidsgräns för utställnings längd vid beräkning av utställningsersättning
  • Förtydligande gällande lägsta nivå av utställningsersättning, s.k. garantibelopp
  • Förtydligande om arrangörs ansvar vid inställd utställning

Det gamla MU-avtalet gällde fram till den 31 december 2023. Enskilda/individuella avtal som redan ingåtts mellan arrangör och konstnär för utställning under 2024 ska tillämpa det gamla MU-avtalet eftersom det gällde då avtalet mellan arrangör och konstnär ingicks, dock ska de uppräknade tarifferna användas.

Bakgrund

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga utställningsarrangörer men som är branschpraxis för alla slags utställningsarrangörer. Avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till upphovspersoner som ställer ut eller medverkar i en utställning med verk som de själva äger.

Läs mer

MU-avtalet 2024

MU-avtalet 2024 in English

MU-avtalet 2021

MU-avtalet 2021 (In English)

MU-avtalet 2021 med uppräknade tariffer från 1 januari 2024

Uppföljning av MU-avtalet

Avtalsmall för medverkans- och utställningsersättning

Ytterligare information om MU-avtalet

Sveriges Museer – Frågor och svar

Göteborgs stad – Riktlinjer och nyckeltal

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Eineborg

Handläggare

Laddar...