Till navigation Till innehåll
Porslinsaskar tillverkade av Tina Häggström hos Konsthantverkarna i Örebro. Foto: Konsthantverkarna i Örebro. Porslinsaskar tillverkade av Tina Häggström hos Konsthantverkarna i Örebro. Foto: Konsthantverkarna i Örebro. Porslinsaskar tillverkade av Tina Häggström hos Konsthantverkarna i Örebro. Foto: Konsthantverkarna i Örebro.

Tina Häggströms porslinsaskar hos Konsthantverkarna i Örebro. Foto: Konsthantverkarna i Örebro.

Vill du bli ledamot i en arbetsgrupp eller referensgrupp?

En gång om året söker vi ledamöter till våra arbetsgrupper och referensgrupper. Sista dag att anmäla intresse 2020 var den 31 oktober.

Länk till anmälningsformuläret hittar du längst ned på sidan under anmälningsperioden.

Vem kan bli ledamot?

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Arbets- och referensgrupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet och sammansättningen ska i så hög grad som möjligt spegla samhället som det ser ut.

Vad ingår i uppdraget?

Gruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Uppdraget ställer höga krav på ledamöternas sakkunskap, saklighet och integritet.

Vi på Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bild- och formkonst samt litteraturområdet.

Uppdraget som ledamot ser olika ut beroende på konstområde. I uppgiften ingår att läsa ansökningar samt att titta på föreställningar inom scenkonstområdet och att lyssna på ljudprov inom musikutgivning. Inom bild– och formkonst ingår att se utställningar. Arbetet inom grupperna för litteratur och kulturtidskrifter innebär omfattande läsning och personerna i gruppen behöver avsätta tid för detta.

Grupperna diskuterar årligen tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och främja konstområden.

Hur mycket tid rör det sig om?

Uppdraget kan kombineras med ditt ordinarie arbete, men innebär omfattande och kvalificerat arbete och är periodvis arbetsintensivt. Grupperna som bedömer ansökningar inom scenkonst, musik, bild– och formkonst och nationella minoriteter beräknas ha två till fyra möten per år, i princip alltid heldagar. Ledamöterna bedömer mellan 50–400 ansökningar per år.

Grupperna för litteratur och kulturtidskrifter bedömer ca 400–700 titlar per år. Titlarna delas upp mellan gruppernas ledamöter. Grupperna har heldagsmöten cirka fyra till sju gånger per år.

Vad är arvodet?

Formen för arvodena varierar mellan grupperna. Grundprincipen är att ledamöterna inom scenkonst, musik, bild– och formkonst och nationella minoriteter får ett årsarvode på mellan 6 000 kronor och 20 000 kronor. Ersättningsnivåerna varierar beroende på arbetets omfattning. Ledamöterna får också ett arvode per möte på 2 000 kronor för en heldag. Arbetsgrupperna som bedömer efterhandsstödet till litteratur får ett arvode på 500 kronor per läst titel.

Hur många platser finns?

Antalet ledamöter i de olika grupperna varierar mellan fem och nio personer. Antalet vakanser varierar från år till år, vanligtvis är det en eller ett par platser i varje grupp som ska fyllas. 

Hur utses ledamöterna?

Vi på Kulturrådet gör ett urval av de som anmält sitt intresse för uppdraget och kan även tillfråga andra personer. Eftersom grupperna ska ha både bredd och spets i sin kompetens är det ofta olika och varierande erfarenhet som efterfrågas. Vi tittar särskilt på gruppernas samlade sakkunskap inom konstområden och genrer. 

Gruppens sammansättning bör också spegla samhällets mångfald beträffande kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet. Kulturrådet beaktar också att gruppen representerar hela landet geografiskt.

Vi får in många intresseanmälningar. Kulturrådets myndighetsledning väljer varje år ut ett antal ledamöter med utgångspunkt i det kompetensbehov som finns i arbets- och referensgrupperna. Behovet skiljer sig mellan åren beroende på vilka som har slutat i arbets- och referensgrupperna.

Ledamöterna väljs formellt av Kulturrådets myndighetsledning för en period på två år. En ledamot kan väljas om för en period och totalt ha sitt uppdrag under fyra år. 

Nedan kan du se vilka som ingår i våra arbets- och refensgrupper just nu och läsa mer om hur vi arbetar mot mutor och jäv.

Har du frågor?

Kontakta oss via e-post på: kulturradet@kulturradet.se

Här kan du anmäla intresse

Sista dag att anmäla intresse 2020 var den 31 oktober.

Hitta inspiration