Till navigation Till innehåll

Författningssamling - KRFS

Kulturrådet är enligt författningssamlingsförordningen (1976:725) ansvarigt för en egen författningssamling, Statens kulturråds författningssamling (KRFS). I författningssamlingen kungörs föreskrifter som Kulturrådet och sju andra myndigheter inom kultursektorn har beslutat.

Författningssamlingen kan utnyttjas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier.

Statens kulturråds författningssamling
Ansvarig utgivare: Kulturrådets generaldirektör
ISSN 0347-8548

Enstaka exemplar kan beställas från info@kulturradet.se

Register över KRFS

Förklaringar:
F = Författning
K = Kungörelse
L = Lag

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

På webbplatsen Lagrummet, Regeringskansliets samlingsplats för rättsinformation, hittar du uppgifter om de lagar och förordningar som kungörs i Svensk författningssamling (SFS). 

Lagrummet (öppnas i nytt fönster)

Statens kulturråd

KRFS 2023:1 Föreskrift om ändring av Kulturrådets föreskrift för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (2014:1)

KRFS 2021:3 Föreskrift om ändring av Kulturrådets Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning

KRFS 2019:1 Föreskrifter om upphävande av Kulturrådets föreskrifter (KRFS 2011:1) om bidrag för framställning och utgivning av fonogram (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2018:5 Föreskrift om ändring av Kulturrådets Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2018:2 Föreskrifter om upphävande av Statens kulturråds föreskrifter (KRFS 2010:1) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2018:1 Föreskrifter om upphävande av Kulturrådets föreskrifter (KRFS 2012:1) för kvantitativ uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och föreskrift om ändring (KRFS 2012:3) i Kulturrådets föreskrifter för kvantitativ uppföljning av vissa (öppnas i nytt fönster)

FKRFS 2014:1 Föreskrift om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2013:2 Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2003:4 Statens kulturråds föreskrift om upphävande av vissa föreskrifter om kulturbidrag m.m. (öppnas i nytt fönster)

Konstnärsnämnden

KRFS 2021:2 Generella föreskrifter (2021:1) gällande Konstnärsnämndens bidragsgivning

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

KRFS 2022:2 Föreskrifter om ändring i Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter (KRFS 2013:1) om taltidningar och mottagarutrustning (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2013:1 Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning (öppnas i nytt fönster)

KRFS 1998:2 Föreskrifter om ändring i föreskrifterna (KRFS 1995:1) om statlig ersättning för utgivning av vissa taltidningar (öppnas i nytt fönster)

Riksantikvarieämbetet

KRFS 2022:3 Riksantikvarieämbetets allmänna råd om fornlämningar (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2022:01 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om utmärkning av kulturegendom (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2018:6 Föreskrift om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2017:1) om uppdragsarkeologi (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2018:4 Föreskrift om ändring av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2016:1) om fornlämningsförklaring och metallsökare (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2018:3 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2017:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2017:1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi; 2017 (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2016:1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare (2016:1) (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2013:4 Föreskrift om ändring av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2012:2) om kyrkliga kulturminnen (öppnas i nytt fönster)

KRFS 2012:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades senast den 12 oktober 2023

Kontakt

Har du frågor om författningssamlingen kontakta vår rättsfunktion.

Rättsfunktionen

Kulturrådet

Laddar...