Till navigation Till innehåll
Biblioteket i Hallonbergen. Foto: Susanne Kronholm. Biblioteket i Hallonbergen. Foto: Susanne Kronholm. Biblioteket i Hallonbergen. Foto: Susanne Kronholm.

Biblioteket i Hallonbergen. Foto: Susanne Kronholm.

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Här kan du ta del av kunskapsöversikten Kognitiv tillgänglighet på bibliotek.

Kulturrådet har tidigare uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi gav därför i uppdrag till Begripsam att genomföra en kunskapsöversikt som beskriver folkbibliotekens möjlighet att uppfylla de mål som formulerats i lagar och andra styrdokument och att beskriva framgångsfaktorer och identifiera goda exempel.

Den 25 februari presenterades kunskapsöversikten Kognitiv tillgänglighet på bibliotek av Nina Ström, Kulturrådet, och Stefan Johansson och Mia Larsdotter från Begripsam. Här kan du se presentationen i sin helhet:

"Kognitiv tillgänglighet handlar om hur våra hjärnor processar information ocn intryck". Se en kortintervju med Stefan Johansson från Begripsam:

Intervju med Stefan Johansson (YouTube)

Vi hoppas att denna rapport kan bidra till en diskussion om hur arbetet med kognitiv tillgänglighet kan bedrivas med lika stor systematik som arbetet med fysisk tillgänglighet och ge stöd för folkbiblioteken att ta ett första steg mot ett kognitivt tillgängligt bibliotek.

Läs och ladda ner rapporten 
 

Kontakt

Nina Ström

Handläggare

Laddar...

+ + +