Till navigation Till innehåll
Billy Bloom – ensam som Gud är en monologpjäs om en tonårskille omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa ungdomar. Foto: Pavel Rybaltowski.Billy Bloom – ensam som Gud är en monologpjäs om en tonårskille omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa ungdomar. Foto: Pavel Rybaltowski.Billy Bloom – ensam som Gud är en monologpjäs om en tonårskille omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa ungdomar. Foto: Pavel Rybaltowski.

Billy Bloom – ensam som Gud, tonårskille möter motstånd. Foto: Pavel Rybaltowski.

Vår myndighet

Här kan du läsa mer om hur Kulturrådet är organiserat och se vilka som ingår i vår styrelse.

Styrelsen

Kulturrådet leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen består av högst nio ledamöter och har fullt ansvar för verksamheten.

Kulturrådets styrelse
Protokoll från styrelsens möten

Generaldirektören

Generaldirektören är chef för myndigheten och har ansvar inför styrelsen för den löpande verksamheten.

Kulturrådets enheter

Vi är omkring 90 medarbetare på Kulturrådet. Verksamheten är indelad i sju enheter.

Se organisationsschema 

Konstarter och regional utveckling

Vi arbetar med stöd och utveckling till musik, scenkonst, dans, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med regional utveckling och inom kultursamverkansmodellen där cirka 1,2 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Just nu är vi ett tjugotal medarbetare.

Litteratur och bibliotek

Vi arbetar med stöd och spridning av litteratur som ges ut på svenska och på nationella minoritetsspråk. Här finns Swedish Literature Exhange som främjar svensk litteratur i utlandet genom bland annat stöd till översättning. Vi stödjer läsfrämjande, satsningar på bibliotek och små barns språkutveckling genom projektet Bokstart. Just nu är vi ett femtontal medarbetare.

Kultur i skolan och analys

Vi arbetar med stöd och utveckling till kultur för barn och unga. Här hanteras bidraget Skapande skola som ska ge elever tillgång till kultur. Här finns även Kulturskolecentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Bidrag fördelas till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Dessutom arbetar vi med vårt särskilda uppdrag att säkra tillgänglighet i kulturlivet i hela landet. Här finns också våra utredare som bland annat ansvarar för att följa upp de bidrag och stöd av olika slag som Kulturrådet arbetar med. Just nu är vi ett femtontal medarbetare.

Staben

I staben finns internrevisor, ledningsstöd, verksamhetsstrateg, jurist- och personalfunktion. Vi arbetar bland annat med att utveckla och kvalitetssäkra myndighetsövergripande processer. Just nu är vi sju medarbetare.

Kommunikation och omvärld

Vi arbetar med myndighetens externa och interna kommunikation och sköter bland annat press, sociala medier, konferenser, webbplatser och intranät. Vi samordnar vissa av våra internationella uppdrag och ett Sida-samarbete för att främja den konstnärliga friheten globalt. Här finns också vår verksamhet för Kreativa Europa som informerar om stöd till kultur inom EU. Just nu är vi fjorton medarbetare.

Verksamhetsstöd

Vi arbetar med myndighetens it-förvaltning och utveckling, arkiv och registratur, support och administration och ekonomi. Härifrån drivs verksamhetsplanering och årsredovisning och andra större utvecklingsprojekt. Just nu är vi ett tjugotal medarbetare.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Vi administrerar Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA som delas ut årligen. Prissumman är fem miljoner svenska kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Priset delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare. Vi är tre medarbetare på kansliet.

Läs mer på ALMA:s webbplats

Arbets- och referensgrupper

Våra arbetsgrupper består av experter inom olika konstområden. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna och fatta beslut om vilka som ska få bidrag. Vi har fyra arbetsgrupper, alla inom litteratur.

Våra arbetsgrupper
Våra referensgrupper
Bli ledamot