Till navigation Till innehåll
Billy Bloom – ensam som Gud är en monologpjäs om en tonårskille omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa ungdomar. Foto: Pavel Rybaltowski.Billy Bloom – ensam som Gud är en monologpjäs om en tonårskille omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa ungdomar. Foto: Pavel Rybaltowski.Billy Bloom – ensam som Gud är en monologpjäs om en tonårskille omgiven av konservativa vuxna och hänsynslösa ungdomar. Foto: Pavel Rybaltowski.

Billy Bloom – ensam som Gud, tonårskille möter motstånd. Foto: Pavel Rybaltowski.

Vår myndighet

Här kan du läsa mer om hur Kulturrådet är organiserat och se vilka som ingår i vår styrelse.

Styrelsen

Kulturrådet leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen består av högst nio ledamöter och har fullt ansvar för verksamheten.

Kulturrådets styrelse
Protokoll från styrelsens möten

Generaldirektören

Generaldirektören är chef för myndigheten och har ansvar inför styrelsen för den löpande verksamheten.

Kulturrådets enheter

Vi är omkring 120 medarbetare på Kulturrådet. Verksamheten är indelad i åtta enheter.

Organisationsskiss 2022

HR-stöd

Vi är en stödjande funktion och arbetar med myndighetens HR-frågor inklusive löneadministration. Vid enheten finns specialister och administratörer som är ansvariga för HR-frågor. Just nu är vi fyra medarbetare.

Kommunikation och omvärld

Vi arbetar med myndighetens externa och interna kommunikation och sköter bland annat press, sociala medier, konferenser, webbplatser och intranät. Vi samordnar vissa av våra internationella uppdrag och ett Sida-samarbete för att främja den konstnärliga friheten globalt. Här finns också vår verksamhet för Kreativa Europa som informerar om stöd till kultur inom EU samt den nationella kontaktpunkten för Unescos 2005-konvention. Just nu är vi ett femtontal medarbetare.

Konstarter och regional utveckling

Vi arbetar med stöd och utveckling till musik, scenkonst, dans, bild- och form. Här finns även de handläggare som arbetar med kris- och återstartsstöd samt regional utveckling och inom kultursamverkansmodellen där cirka 1,2 miljarder kronor fördelas till regionerna varje år. Just nu är vi ett tjugotal medarbetare.

Kultur för barn och unga

Vi arbetar med stöd och utveckling till kultur för barn och unga. Här hanteras bidraget Skapande skola som ska ge elever tillgång till kultur. Här finns även Kulturskolecentrum som arbetar för att fler barn och unga ska få kulturundervisning av hög kvalitet. Bidrag fördelas till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Just nu är vi åtta medarbetare.

Litteratur och bibliotek

Vi arbetar med stöd och spridning av litteratur som ges ut på svenska och på nationella minoritetsspråk. Här finns Swedish Literature Exchange som främjar svensk litteratur i utlandet genom bland annat stöd till översättning. Vi stödjer läsfrämjande, satsningar på bibliotek och små barns språkutveckling genom projektet Bokstart. Just nu är vi fjorton medarbetare.

Staben

Staben ansvarar för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet. Här finns också våra utredare som bland annat ansvarar för att följa upp de bidrag och stöd av olika slag som Kulturrådet arbetar med. I staben ingår: stabschef, chefsjurist, verksamhetsstrateg, verksamhetscontroller, utredare och GD-koordinator.

Verksamhetsstöd

Vi är en stödjande funktion och arbetar med att förvalta och att utveckla myndighetens administration och sköta dess ekonomi. Vid enheten finns det administratörer, ekonomifunktion, funktionen för verksamhetskontroll, vaktmästerifunktion, it-funktion samt registratur och arkiv. Just nu är vi ett trettiotal medarbetare.

Astrid Lindgren Memorial Award

Vi administrerar Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA som delas ut årligen. Prissumman är fem miljoner svenska kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Priset delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare. Vi är tre medarbetare på kansliet.

Läs mer på webbplatsen för Astrid Lindgren Memorial Award

Arbets- och referensgrupper

Våra arbetsgrupper består av experter inom olika konstområden. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna och fatta beslut om vilka som ska få bidrag. Vi har fyra arbetsgrupper, alla inom litteratur.

Våra arbetsgrupper
Våra referensgrupper
Bli ledamot i en arbets- eller referensgrupp