Till navigation Till innehåll

Publikationer

Här hittar du Kulturrådets publikationer utgivna från 2016 och framåt. Vill du beställa äldre publikationer kontakta oss på info@kulturradet.se.

Sökresultat

Visar resultat 1-57

1 april 2020

Swedish Literature Exchange har den stora glädjen att presentera en ny katalog: Swedish Books For Young Readers.

12 mars 2020

Finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska språken.

28 februari 2020

Den 28 februari skickade Kulturrådet in årets budgetunderlag till regeringen. Det viktigaste budskapet handlar om att de senaste årens tillfälliga satsningar ska permanentas. Kulturskolorna, Bokstart och förstärkning av kultursamverkansmodellen är några exempel. Läs och ladda ner:  Budgetunderlag 2021–2023

25 februari 2020

En kunskapsöversikt.

25 februari 2020

Vår 2020.

25 februari 2020

Under 2019 beviljade vi 52 procent av bidragsansökningarna. Det är samma siffra som 2018. Totalt fick vi in 8 286 ansökningar. Största delen av våra bidrag gick till konstområdena teater, dans, musik och övrig scenkonst. Läs och ladda ner år redovisningen Kulturrådets årsredovisning 2019  

20 februari 2020

Slutrapport av styrelseuppdrag Sty 2018:4, Dnr Adm 2018/169

14 februari 2020

Om Bokstarts utvecklingsprogram Idélabbet 2018-2019.

20 januari 2020

Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018

18 november 2019

Uppföljning av Kulturrådets stöd till litteratur 2014–2018