Till navigation Till innehåll

Publikationer

Här hittar du Kulturrådets publikationer utgivna från 2016 och framåt. Vill du beställa äldre publikationer kontakta oss på info@kulturradet.se.

Sökresultat

Visar resultat 1-106

30 juni 2022

Kreativa Europa är EU programmet för de kulturella och kreativa sektorerna. Vilka projekt har aktörer verksamma i Sverige fått stöd för under 2021?

20 juni 2022

Arkiv och film i kultursamverkansmodell

17 juni 2022

Den här rapporten visar det regionala utfallet av Kulturrådets verksamhet under 2021.

17 juni 2022

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med det regionala krisstöd som myndigheten fördelade till regionerna 2021 samt hur regionerna i sin tur fördelade stöden till sina verksamheter och hur de använt stöden.

8 juni 2022

Kulturrådet utvecklar arbetet med bidraget Skapande skola med målet att fler barn och unga ska ta del av konst och kultur under skoltid. Rapporten föreslår ett förenklat ansökningsförfarande och ny fördelningsmodell för att sänka trösklarna för att söka bidraget.

Litteratur och läsande
1 juni 2022

Läsande förebilder är en dokumentation utifrån en digital läsfrämjandeträff som Kulturrådet arrangerade i december 2021. Texterna är skrivna av de medverkande talarna på träffen.

1 april 2022

För att kulturlivet ska gå från barnperspektiv till barnrättsperspektiv krävs delaktighet och samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Det visar rapporten Barnrätt i praktiken – barnkonventionens praktiska tillämpning i Kulturrådets verksamhetsområde.

3 mars 2022

Kulturrådet har nu skickat budgetunderlaget för nästa år till regeringen. Kortsiktiga återstartsstöd och långsiktig samverkan och finansiering behövs för att stärka kulturens strukturer i hela landet.

1 mars 2022

Delredovisning av bidraget Stärkta bibliotek 2021–2023.

1 mars 2022

Den här rapporten sammanfattar utfallet av de krisstöd som Kulturrådet 2021 har fördelat för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet.