Till navigation Till innehåll

Publikationer

Här hittar du Kulturrådets publikationer utgivna från 2016 och framåt. Vill du beställa äldre publikationer kontakta oss på info@kulturradet.se.

Sökresultat

Visar resultat 1-75

26 mars 2021

Methods and research regarding bookgifting programmes for young children and their families.

11 mars 2021

Kunskapsöversikt och översyn av bidraget inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

2 mars 2021

Den här rapporten sammanfattar Kulturrådets arbete med de krisstöd som myndigheten har fördelat för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet.

1 mars 2021

Pandemin har utsatt det svenska kulturlivet för ett stresstest av värsta slag, och det är ännu för tidigt att säga vilka följderna – skadorna – kommer att visa sig vara.

22 februari 2021

Pandemin har drabbat kultursektorn hårt och har påverkat Kulturrådets arbete under året. Kulturverksamheter i hela landet, i offentlig, kommersiell och fristående regi, har fått kraftigt minskade publik- och försäljningsintäkter på grund av rådande restriktioner.

5 februari 2021

I denna rapport sammanfattas kulturskolestatistik från 2019.

5 februari 2021

I denna rapport presenteras en undersökning av hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet.

4 februari 2021

Denna rapport beskriver Kulturskolecentrums insatser under 2018 och 2019 fördelat på tre delar: kulturskolebidraget, stöd till nationell samordning och stöd till förbättrad kompetensförsörjning genom Kulturskoleklivet.

25 januari 2021

I denna skrift presenterar Bagir Kwiek sitt arbete och sina tankar utifrån uppdraget från Kulturrådet som Sveriges läsambassadör.

14 januari 2021

Uppföljning av kulturskolebidraget 2016–2018.