Till navigation Till innehåll

Publikationer

Här hittar du Kulturrådets publikationer utgivna från 2016 och framåt. Vill du beställa äldre publikationer kontakta oss på info@kulturradet.se.

Sökresultat

Visar resultat 1-125

14 april 2023

Läsandets politik och retorik är en dokumentation utifrån en digital läsfrämjandeträff som Kulturrådet och Läsrådet arrangerade i december 2022. Texterna är skrivna av journalisten Hanna Jedvik och illustrationerna är gjorda av Moa Hoff.

30 mars 2023

Den här rapporten är en del av Kulturrådets slutrapportering av regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken.

20 mars 2023

I denna rapport ger Kulturrådet en bild av hur kulturskolor arbetar med breddat deltagande i öppen kulturskoleverksamhet samt hur styrningen av detta arbete ser ut.

28 februari 2023

Kulturrådet behöver ytterligare medel för att kunna skapa förutsättningar för utveckling och tillgängliggörande av den offentligt finansierade kulturen.

24 februari 2023

Denna rapport från Kulturrådet ger ett nuläge av barns och ungas läsning i Sverige. Med samverkan i fokus.

23 februari 2023

För kulturlivet har 2022 varit ett år som präglats av att samhället öppnat upp igen och möjliggjort det publika mötet. Året har även medfört nya ekonomiska utmaningar med anledning av kriget i Ukraina, energikris och inflation.

9 februari 2023

Ett kunskapsunderlag om breddad rekrytering inom kultursektorn

19 december 2022

Nyfiken på läsfrämjandelyftet? I rapporten kan du läsa om de två första åren av regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023.

5 december 2022

Uppföljning av ekonomi, personal och aktiviteter 2021.

1 december 2022

Hur ser samverkan ut och vilka möjligheter har barn och unga att delta i kulturskolans verksamhet under skoldagen? Kulturrådet och Skolverket har tagit fram ett informationsmaterial tillsammans.