Till navigation Till innehåll
Foto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne Kronholm

Nu tillgängliggörs lärresurser om barn och ungas läsning och läslust. Foto: Susanne Kronholm.

Vetenskapliga lärresurser

Vill du lära dig mer om läslust, språkutveckling och lässtimulans? Genom Kulturrådets samarbete med Digiteket finns nu forskningsbaserade artiklar och andra lärresurser att ta del av på Digiteket. Materialet riktar sig i första hand till dig som arbetar på ett folkbibliotek, men är helt fria för vem som helst att ta del av.

I arbetet med att främja läsning, väcka läslust och förmedla litteratur till barn och unga behövs ett brett spektrum av kunskaper och kompetenser från flera discipliner. Lärresurserna är därför författade och inspelade av forskare från flera olika lärosäten runt om i Sverige. Resurserna handlar om språkutveckling, läsförmåga, läslust, lässtimulans samt litteratur och litteraturförmedling utifrån olika perspektiv.

Med vetenskapliga lärresurser menas texter och inspelningar som producerats av forskare för att presentera egna forskningsresultat, eller för att sammanfatta forskning genomförd av andra forskare. Lärresurserna kan användas av enskilda medarbetare på folkbibliotek eller tillsammans i en grupp genom kollegialt lärande.

Lärresurserna är helt kostnadsfria och går att ta del av på Digiteket.

Läs mer

Om materialet på Digiteket

Vetenskapliga lärresurser på Digiteket 

Läs lärresurserna

Hedemark, Åse (2023). Barns och ungas läs- och bibliotekspraktiker – en kunskapsöversikt

Hedemark, Åse & Lindsköld, Linnéa (2023). Läsning – lösningen på samhällets problem?

Kontakt

Cecilia Gärdén

  • Innehållskoordinator Läsfrämjandelyftet