Till navigation Till innehåll
Foto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne KronholmFoto på barn som ligger och läser en bok. Foto: Susanne Kronholm

Nu tillgängliggörs lärresurser om barn och ungas läsning och läslust. Foto: Susanne Kronholm.

Vetenskapliga lärresurser

Vill du lära dig mer om läslust, språkutveckling och lässtimulans? Genom Kulturrådets samarbete med Digiteket finns nu forskningsbaserade artiklar och andra lärresurser att ta del av på Digiteket. Materialet riktar sig i första hand till dig som arbetar på ett folkbibliotek, men är helt fria för vem som helst att ta del av.

I arbetet med att främja läsning, väcka läslust och förmedla litteratur till barn och unga behövs ett brett spektrum av kunskaper och kompetenser från flera discipliner. Lärresurserna är därför författade och inspelade av forskare från flera olika lärosäten runt om i Sverige. Resurserna handlar om språkutveckling, läsförmåga, läslust, lässtimulans samt litteratur och litteraturförmedling utifrån olika perspektiv.

Med vetenskapliga lärresurser menas texter och inspelningar som producerats av forskare för att presentera egna forskningsresultat, eller för att sammanfatta forskning genomförd av andra forskare. Lärresurserna kan användas av enskilda medarbetare på folkbibliotek eller tillsammans i en grupp genom kollegialt lärande.

Lärresurserna är helt kostnadsfria och går att ta del av på Digiteket.

Läs lärresurserna

Barns och ungas läs- och bibliotekspraktiker – en kunskapsöversikt

Läsning – lösningen på samhällets problem?

Allsidighet och kvalitet – vad betyder det för folkbibliotekens arbete? 

Ljudboken, ljudlitteraturen och ljudläsaren

Tillgänglig läsning för barn och unga med läsnedsättning – en kunskapsöversikt

Svenska barns läshistoria

Lyssnande läsning i ungdomars vardag

Mellan didaktik och estetik – om skönlitterärt läsfrämjande i ett litteraturdidaktiskt perspektiv 

Lek och lärande på biblioteket 

Kvalitetslitteraturen och folkbiblioteken

Biblioterapi på folkbibliotek – erfarenheter och utvecklingspotential

Barns och ungas läsning: larmrapporter och kritiska perspektiv

Läsfrämjandets geografi

Folkbibliotekariers kompetenser för läsfrämjande

Social läsning i historisk belysning

Främja läsning på nationella minoritetsspråk

Att läsa med elever – en kunskapsöversikt

Delaktighet och medskapande i arbetet med barn och ungas läsning

Mer om lärresurserna

Vetenskapliga lärresurser på Digiteket 

Laddar...