Till navigation Till innehåll

Uppföljning av regionala utvecklingsbidrag: Regeringsuppdrag och delrapport

Kulturrådet fördelar årligen närmare 1,6 miljarder kronor i statsbidrag för regional kulturverksamhet. En liten del av detta anslag, mellan två och tre procent, fördelas som regionala utvecklingsbidrag.

2022 gör vi en uppföljning av detta bidrag, en så kallad separat uppgiftsinsamling. Den 1 oktober redovisade vi ett regeringsuppdrag, som också är en delrapport av denna uppföljning.

En uppföljning av tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse 2017–2021

Laddar...

+ + +