Till navigation Till innehåll

Förordningar

Förordningarna är beslutade av regeringen och anger vilka uppgifter Kulturrådet har, hur myndigheten ska vara organiserad och hur ärendena ska handläggas.

Förordning med instruktion för Kulturrådet

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

 

Bidragsförordningar