Förordningar

Förordningarna är beslutade av regeringen och anger vilka uppgifter Kulturrådet har, hur myndigheten ska vara organiserad och hur ärendena ska handläggas.

Förordning med instruktion för Kulturrådet

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd (öppnas i nytt fönster)

 

Bidragsförordningar