Till navigation Till innehåll

Bakgrund till litteraturstödet

Varje år ger Kulturrådet ca 36 miljoner kronor i stöd till utgivningen av kvalitetslitteratur i Sverige. Nästan 800 böcker från 150 bokutgivare får stöd. I stödet ingår att böckerna köps in och distribueras till folkbibliotek.

Litteraturstödet kan sökas av alla förlag i Sverige, från egenutgivare med enskild firma till stora förlagskoncerner. Varje bok bedöms för sig och oberoende av om förlaget fått stöd tidigare eller inte. Vid Kulturrådet finns fyra olika arbetsgrupper som bedömer böckerna – för barn- och ungdomslitteratur, skönlitteratur, facklitteratur samt bildverk och serier.

Stöd kan sökas för nyutgivna böcker inom alla genrer, förutom till exempel kokböcker och handböcker. Deckare och annan så kallad genrelitteratur eller underhållningslitteratur får normalt inte stöd förutom i vissa fall, där boken är förnyande och går utanför genrens gränser. Återutgivning av klassiker kan få stöd (med en lägre summa) om utgivningen uppfyller vissa kriterier. Böcker med en upplaga över 5 000 exemplar kan inte få stöd. Litteraturstödet går alltid till utgivarna/ förlagen och aldrig till författarna

I dag tar 285 bibliotek i Sverige emot böcker från Kulturrådet. Böckerna levereras varannan månad. Det är böcker för både barn och vuxna; fackböcker, skönlitteratur, tecknade serier och fotoböcker och konstböcker.
Se vilka böcker som fått distributionsstöd de senaste åren

2018 gjorde Kulturrådet en översyn av distributionsstödet. Översynen bygger framförallt på en enkät som skickades ut till biblioteken. Det finns ett intresse och engagemang för kulturrådsböckerna bland många bibliotek men möjligheterna att aktivt arbeta med dem i verksamheten ser olika ut. 
Kulturrådsböckerna. En översyn av distributionsstöd till biblioteken 

Mer om Kulturrådets arbete med läsfrämjande kan du läsa i vårt handlingsprogram för läsfrämjande: 
Främja läsning 2019