Till navigation Till innehåll

Främja läsning

Handlingsprogram för läsfrämjande, 2019

Handlingsprogrammet för läsfrämjande visar hur Kulturrådet arbetar för att uppfylla de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande. Avsikten med en uppdaterad version, fem år att efter det ursprungliga handlingsprogrammet presenterades, är att bättre spegla dagens läsfrämjande landskap.

Läs och ladda ner skriften

Handlingsprogram för läsfrämjande