Till navigation Till innehåll

Litteraturstödet ger bredd i bibliotekets utbud

Föreläsningar om kvalitetslitteratur, bokcirklar och utlottning av böcker bland låntagare – så jobbar biblioteken i Varberg med att lyfta fram de litteraturstödda böckerna. Ytterst handlar det om att bidra med kvalitetslitteratur till allmänheten.

Text: Helena Lindh.

– De här böckerna är otroligt viktiga för att behålla bredden av litteratur i våra bibliotek, säger Lillemor Åkerman, bibliotekarie vid Varbergs bibliotek.

De mest lånade böckerna vid biblioteken i Varberg tillhör ofta genrerna spänningslitteratur och feelgood. Lillemor Åkerman har inget emot det, tvärtom kan det bidra till att fler läser. Däremot ser hon det som viktigt i sin roll som bibliotekarie att även värna om mångfald och kvalitet i litteraturen.

– Att läsa är inte bara att bli underhållen, utan också att ta del av andra människors erfarenheter, säger hon.

Kvinna på ett bibliotek.

Lillemor Åkerman, bibliotekarie vid Varbergs bibliotek.

Biblioteken i Varberg har tagit emot böcker från Kulturrådet i många år, men tidigare inte jobbat särskilt aktivt med dem. År 2018 startade biblioteket, efter initiativ från regionbibliotekarien, ett projekt som de kallar ”Garanterat bra böcker.” Namnet hämtade de från en konferens som Kulturrådet hållit året dessförinnan. Syftet med Varbergs eget projekt är ungefär detsamma som det projekt med samma namn som Kulturrådet drev 2020 – att öka kunskapen hos personalen om litteraturstöd och kvalitetslitteratur och att arbeta mer aktivt gentemot låntagarna med de litteraturstödda böckerna.

Bokcirklar för både personal och allmänhet

Biblioteket har ordnat föreläsningar och bokcirklar för personalen. Man har haft egna läsdagar, en bokblogg och diskussioner om kvalitetslitteratur. I bibliotekslokalen lyfts numera de litteraturstödda titlarna fram i stället för att gömmas i hyllorna. Trots pandemin har bibliotekarierna ordnat bokcirklar för allmänheten, både digitalt och fysiskt. Böckerna från Kulturrådet har tagit plats i den årligen återkommande Sommarboken för vuxna, Vinternovellen och Vinterklassikern, där deltagarna själva läser noveller och böcker som fått statligt litteraturstöd. Ett uppskattat inslag är utlottningen av böcker för dem som deltagit.

– Betydligt fler låntagare hittar till de litteraturstödda böckerna nu än före insatserna. Många är tacksamma för att vi visat vägen till böckerna, säger Lillemor Åkerman.

Hon ser böckerna från Kulturrådet som betydelsefulla för att kunna behålla bredden i bibliotekets utbud och nämner särskilt böcker som är översatta från andra språk än engelska som viktiga. I det sammanhanget trycker hon även på förlagens ansvar.

– Vad förlagen väljer att ge ut styr vårt bestånd. Jag är väldigt glad för de små förlag som kämpar för att ge ut litteratur från andra delar av världen, säger Lillemor Åkerman.

Laddar...