Till navigation Till innehåll
En uppslagen laptop och en mobil som visar startsidan av Konstdepartementets webbplats. En uppslagen laptop och en mobil som visar startsidan av Konstdepartementets webbplats. En uppslagen laptop och en mobil som visar startsidan av Konstdepartementets webbplats.

En nationell produktionsplattform för konstprojekt i skolan.

Konstdepartementet bygger infrastruktur

Den digitala plattformen Konstdepartementet underlättar samverkan mellan konsten och skolan. Plattformen samlar yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet som har särskild kompetens att jobba med barn och unga i skolan. Plattformen har växt fram de senaste tre åren med stöd från Kulturrådets metodutvecklingsbidrag Stärkt kultur i skolan.

Plattformen är uppbyggd så att både skolans pedagoger och elever ska kunna hitta konstnärer, få inspiration och boka konstnärer till skolprojekt. På ett enkelt sätt visar Konstdepartementet hur man kan jobba med konstnärliga- och estetiska lärprocesser i skolämnena så att det samtidigt matchar skolans läromål. 

Idag skiftar tillgången till konst i skolan stort i landet. Konstdepartementet erbjuder därför skolor, kommuner och regioner stöd att boka samskapande konstprojekt. Det är projekt som knyter an till skolans läroplaner och -mål och kan integreras i ett flertal olika ämnen. 

Ambitionen är att möjliggöra kvalitativa och inspirerande möten där professionella bild- och formkonstnärer skapar tillsammans med barn och unga. 

Idag ställer digitala medier ökande krav på ungas förmåga att förstå och tolka bilder. På plattformen finns inspiration och exempel på konstprojekt. Där finns också en film som berättar varför konst i skolan är viktig. 

Projektet Konstdepartementet har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådets bidrag Stärkt kultur i skolan under tre år för att bygga och utveckla webbplatsen.

Fakta

Konstdepartementet är en ideell verksamhet som grundades 2019 av Konstnärscentrum Öst i samverkan med fyra nationella centrumbildningar inom bild- och formkonst: Konstnärscentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Centrum för fotografi. Konstdepartementet har ett nationellt uppdrag och man samarbetar med regioner och kommuner, liksom med museum, konsthallar och konstföreningar runtom i landet.

Läs mer

Konstdepartementets webbplats

Konstnärscentrum

Illustratörcentrum

Konsthantverkscentrum

Centrum för fotografi

Laddar...