Till navigation Till innehåll
Elever och vuxna framför och i en muralmålad tunnel i Vallentuna.Elever och vuxna framför och i en muralmålad tunnel i Vallentuna.Elever och vuxna framför och i en muralmålad tunnel i Vallentuna.

Tillsammans med konstnärsgruppen Streetcorner har eleverna muralmålat en tunnel som länge upplevts som otrygg.

Samverkan ger bäst resultat

Lyckade Skapande skola-projekt bygger nästan alltid på samverkan med andra parter. Det visar till exempel muralmålningsprojektet Trust the process i Vallentuna utanför Stockholm. Här berättar kulturproducenten och Skapande skola-samordnaren Vesna Stanisic hur hon gick till väga för att allt skulle falla på plats och hur samverkan kan ge ringar på vattnet.

– Vägen till att få tillstånd för projektet var lång, säger Vesna Stanisic, inte minst med tanke på att graffiti, street art och muralmålning är politiskt och socialt laddade med mycket negativ koppling till klotter och ungdomskriminalitet.

Väggarna i Rosendalsskolan och Karlslundsskolan i Vallentuna pryds sedan ett år tillbaka av muralmålningar från förra läsårets Skapande skola projekt gjorda av skolornas högstadieelever tillsammans med konstnärsgruppen Streetcorner.

Porträtt av Vesna Stanisic, Skapande skola-samordnare i Vallentuna.
Vesna Stanisic. Foto: Michael Koitzsch. 

– Innan vi överhuvudtaget ansökte om medel till projektet satte jag som samordnare igång samtal med rektorerna för skolorna och de olika förvaltningarna i kommunen, berättar Vesna.

Hur viktiga är sådana samtal inför en projektstart?

– De är avgörande, säger Vesna och berättar att olika förvaltningar och enheter i en kommun har olika utgångspunkter i samma ärende.  Alla tolkningar och synvinklar behöver samsas.

– Vi har å ena sidan haft samtal mellan lokalförvaltarna som måste utgå från regler om uthyrning av kommunlokaler som gäller alla hyresvärdar inklusive skola och å andra sidan Barn -och utbildningsförvaltningen som utgår från barnens rätt till skolgång och deras eget skapande under skoltid, säger Vesna.

Därför var det oklart om eleverna kunde skapa muralmålning direkt på väggarna i skolan eller om de skulle behöva måla på spånskivor som sedan skulle fästas i väggarna.

– Man kan tro att det var en enkel fråga att lösa men vi behövde ta några extra vändor för att få till ett beslut för barnens och projektets bästa.

Det täta och långvariga samarbetet över förvaltningsgränserna i Vallentuna gjorde att nästa muralmålingsprojekt välkomnades med öppna armar av de andra förvaltningarna i kommunen. Tillsammans med konstnärsgruppen Streetcorner har eleverna i ett Skapande skola projekt muralmålat en tunnel som länge upplevts som otrygg bland elever och boende i området.

I september 2023 invigdes målningen i gång -och cykeltunneln som förbinder tre skolor och ett äldreboende. Muralmålningen blev samtidigt registrerad som ett offentligt konstverk i kommunen.

Nu tillkom nya personer och förvaltrningar att samverka med eftersom man lämnade skolans inre miljöer för det offentliga rummet.

– Alla var oerhört positiva. Gatuingenjören, trafikingenjören, parkingenjören, klottersaneringsansvarige och konsthandläggaren. Det är ju inte okänt att muralmålningar skapar trygghet i otrygga miljöer och att unga sällan klottrar på ytor de själva skapat, säger Vesna.

Hur ser kunskapen om Skapande skola ut i de andra förvaltningarna?

– Skapande skola är etablerat i Vallentuna, både inom skolorna och på andra förvaltningar och man vet att Skapande skola ibland kan komplettera de bärande satsningarna i skolan eller kommunen, säger Vesna.

Ungdomar med cykel framför graffitti-målad tunnelvägg.Den muralmålade tuneln upplevdes tidigare som otrygg.

Projektet har också inspirerat bildläraren och musikläraren att dokumentera arbetet.  Eleverna har fotograferat och filmat och lagt på berättarröster och musik. 

– De positiva effekterna som många konst- och kulturprojekt har, syns inte alltid utifrån, vi kan inte mäta dem och inte heller se det direkta värdet som lämnas kvar hos en ung individ. Men muralmålningen i tunneln är direkt synlig, hållbar och påverkar många både nu och i framtiden. Eleverna kommer passera i tunneln åtminstone 10 år framåt och kunna känna sig stolta över vad de gjort, säger Vesna Stanisic.

En stor grupp elever gör V-tecken framför den muralmålade tunneln.Målningen i tunneln kommer att finnas kvar länge.

Fakta

Projektet Trust the process - muralmålningen av gångtunneln har inkluderat 430 elever i Åk 4-9, Rosendalsskolans rektor, kulturombud, mentorer och klasslärarna.

Vesnas bästa tips för att lyckas med samverkan

  • Välj projekt som skolan önskar och se till att varje skola har minst ett kulturombud och helst ett kulturombud per stadium som i sin tur samverkar med klasserna.
  • Kommunicera de projekt som går utanför skolans väggar med förvaltningar som kan ha en gemensam nämnare med projektets innehåll eller redan pågående satsningar med liknande innehåll.
  • Barnkonventionen ger starka argument för barnens rätt till eget uttryck och till delaktighet inom Skapande skola projekten. Att involvera eleverna i alla steg i processen ökar deras känsla av stolthet och delaktighet i projektet.

Se en video från invigningen september 2023

Fakta om Streetcorner 

Konstgruppen Streetcorner vill uppmärksamma elever på offentlig konst och dess uttryck samt informera och inspirera elever till hur de själva kan påverka sin direkta närmiljö och stärka självkänslan i gruppen. Det handlar både om de estetiska processerna samt att öka barn och ungas möjlighet till att möta olika konstnärliga uttryck.

Mer om Streetcorner

Läs mer

Här hittar du mer om Vallentunas Skapande skola-projekt

Laddar...