Till navigation Till innehåll
My Wild Flag-Internationell dansfestival My Wild Flag-Internationell dansfestival My Wild Flag-Internationell dansfestival

Dansfestivalen My Wild Flag diskuterar normer och begränsningar.

"Festivalen lockar dem som inte brukar gå på dans” 

My Wild Flag är en internationell festival med fokus på queer- och normkritisk dans, koreografi och performance. Det är också en plats där normer och begränsningar diskuteras fritt.  

Vi märkte att festivalen inte bara blev ett event för att se dansföreställningar, det blev också en plattform där bland annat normkritik och queert uttryck kunde diskuteras och få ta plats, berättar Pontus Pettersson curator för festivalen.  

Vi hade till exempel flera sociala moment under festivalen där besökare och deltagare kunde mötas.  Det var bland annat många som stannade kvar efter föreställningarna och ville prata om det konstnärliga innehållet och om normkritik. 

Hur föddes idén till My Wild Flag? 

 Även om Stockholms dansliv är väldigt stort så tyckte vi arrangörer att det fanns för lite representation av icke normativa kroppars erfarenheter och liv inom scenkonsten. Det vill säga, vi tyckte att scenkonsten i Stockholm mest bestod av liv och kroppar som redan var accepterade i samhället.  Med festivalen ville vi ge plats åt till exempel transsexuella, kvinnliga och icke-vita kroppar.  

 Hur utvecklades festivalen? 

 Det började med att vi frågade oss: Vad vill vi göra för slags event?  Sedan började vi kolla vilka vi skulle kunna bjuda in. Vi arrangörer hade redan ett stort nätverk av människor och konstnärer i Europa och i världen, och vi kontaktade dem. Vi bjöd också in andra teaterhus som ville vara med. Efter det började vi söka bidrag. 

Var det något som ni blev förvånade över? 

 Festivalen blev såklart en mötesplats där olika slags konstnärer möttes och kunde prata om scenkonst. Men eftersom festivalen hade ett queert tema så kom också andra grupper och tittade på dansföreställningarna, grupper som vanligtvis inte går och ser dans. Det tyckte vi var spännande.  

MOPAproduktion/My Wild flag har fått Kulturrådets projektbidrag för fri scenkonst.

Mer om projektbidrag för fri scenkonst

Laddar...