Till navigation Till innehåll

Inköpsstödet: kunskapsöversikt och översyn

Kunskapsöversikt och översyn av bidraget inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek har fördelats till landets kommuner sedan 1997 och har sedan starten haft en hög sökfrekvens. Det är inte ett projektbidrag utan går till den reguljära verksamheten för att långsiktigt stärka denna.

Stödet används till att köpa in medier för barn och unga. Syftet är att förbättra tillgången på medier och att främja barns och ungas intresse för läsning. Förhoppningen är också att stödet ska stärka samverkan mellan folk- och skolbibliotek och skapa en dialog kring den läsfrämjande verksamheten i en kommun.

Syftet med kunskapsöversikten är att anpassa inköpsstödet så bra som möjligt till de behov som kommer till uttryck i aktuella undersökningar, rapporter och utredningar kring folk- och skolbibliotek, litteratur och läsfrämjande.

Läs och ladda ner skriften

Kunskapsöversikt och översyn av bidraget inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

PDF-version

Läs mer

Bidragssida inköpsstöd till folk- och skolbibliotek