Till navigation Till innehåll
Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Ungas rätt till kultur: digital samtalsarena

Hösten 2020 arrangerade Kulturrådet en serie samtal för att öka ungas delaktighet i kulturlivet. Se de textade samtalen från 9 november, 16 november och 8 december och ta del av våra lästips.

Kulturrådet vill kraftsamla nationella, regionala och lokala insatser genom att involvera möjliggörare för ungas delaktighet inom kultursektorn. Ungas rätt till kultur sändes live från platser med unga i fokus och innehåller samtal med beslutsfattare, forskare, eldsjälar och verksamhetsledare.  

9 november: Beslutsfattarna – om ungas rätt


 
Barnkonventionen har blivit lag! Vilka behov ser våra beslutsfattare? Vilka krav ställs och vilka satsningar görs? Panelen bestod av Amanda Lind, Elisabeth Dahlin och Kajsa Ravin. Gäster var Farnaz Arbabi och Athena Farrokhzad. Samtalet livesändes 9 november från Unga Klara.
   

16 november: Forskningen – om ungas villkor


 
Hur använder vi befintlig forskning? Hur kan vi öka ungas deltagande? Vi undersöker ungas behov och kulturvanor med fokus på urban kultur, nya folkrörelser, digitala plattformar och offentligt kulturliv. Panelen bestod av Malena Janson, Björn Sjöblom, Johan Söderman, René León Rosales och Ann-Sofie Axelsson. Reflekterande gäster var Malin Aghed och Jens Ericson. Samtalet livesändes 16 november från Tekniska museet.
   

8 december: Möjliggörarna – om vägen framåtVi är många som bidrar till att öka ungas deltagande i kulturlivet. Men hur skapar vi inbjudande mötesplatser för unga, hur samarbetar vi och vilka lärande exempel kan inspirera oss? Panelen bestod av Niki Tsappos, Tjarls Metzmaa, Hedvig Wiezell och Amin Barkhadle. Reflekterande gäster var Rebecca Medici, Ceylan Holago och Sylvia Carlsdotter. Samtalet livesändes 8 december från Ungdomsbiblioteket PUNKT.

Kontakt 

ungkultur@kulturradet.se