Till navigation Till innehåll
Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Ungas rätt till kultur: digital samtalsarena

Under hösten arrangerar Kulturrådet en serie samtal för att öka ungas (13–18 år) delaktighet i kulturlivet. Möjliggörare i hela landet bjuds in och samtalen äger rum 9 november, 16 november och 8 december.

I år blev barnkonventionen lag. Alla barn och unga har rätt att delta fritt i kulturlivet, men alla får inte den möjligheten. Kulturrådet vill nu kraftsamla nationella, regionala och lokala insatser genom att involvera möjliggörare för ungas delaktighet inom kultursektorn.

Ungas rätt till kultur sänds live från platser med unga i fokus och innehåller samtal i form av reflektioner och röster från beslutsfattare, forskare, eldsjälar och verksamhetsledare. Samtalen fokuserar på kultur för unga på fritiden. Efter varje sändning blir det digitala gruppsamtal med föranmälda deltagare. Livesändningarna och gruppsamtalen är öppna för alla men riktar sig speciellt till dig som arbetar med kultur för unga.

Anmäl dig till Ungas rätt till kultur
 
Gruppsamtalen är nu fullbokade! För livesändningarna är det dock ingen svarsdeadline. I god tid innan respektive tillfälle får du ett mejl med länkar till det du har anmält dig till.

Luis Lineo
kommer att leda oss igenom samtalen.

Läs mer om alla som deltar i Ungas rätt till kultur
  

9 november: Beslutsfattarna – om ungas rätt

Barnkonventionen har blivit lag! Vilka behov ser våra beslutsfattare? Vilka krav ställs och vilka satsningar görs? Panelen består av Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör.

Gäst är Farnaz Arbabi från Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga. Farnaz reflekterar över panelsamtalet utifrån sitt uppdrag.

 • Måndag 9 november kl. 13.30-14.50. Gruppsamtal kl. 15.00-16.00.
 • Plats: Unga Klaras scen i Kulturhuset (livesändning utan fysisk publik)
    

16 november: Forskningen – om ungas villkor

Hur använder vi befintlig forskning? Hur kan vi öka ungas deltagande? Vi undersöker ungas behov och kulturvanor med fokus på urban kultur, digitala plattformar och offentligt kulturliv. Program släpps inom kort.

 • Måndag 16 november kl. 13.30-14.50. Gruppsamtal kl.15.00-16.00.
 • Plats: Tekniska museet (livesändning utan fysisk publik)
    

8 december: Möjliggörarna – om vägen framåt

Vi är många som bidrar till att öka ungas deltagande i kulturlivet. Men hur samarbetar vi och vilka lärande exempel kan inspirera oss?
  

 • Tid: Tisdag 8 december kl. 10.00-11.20. Gruppsamtal kl. 11.30-12.30.
 • Plats: Ungdomsbiblioteket PUNKT (livesändning utan fysisk publik)
   

Kontakt och kommunikation