Till navigation Till innehåll
Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Ungas rätt till kultur 2020. Foto: Susanne Kronholm.

Ungas rätt till kultur: deltagare

Vilka kommer vi att höra och möta? Luis Lineo och Simon Strömberg leder oss igenom livesändningarna. Fler namn tillkommer.

9 november: Beslutsfattarna – om ungas rätt

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

 
Elisabeth Dahlin
Barnombudsman. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Elisabeth Dahlin utsågs till barnombudsman 2018 och har tidigare bland annat varit generalsekreterare för Rädda Barnen och ordförande för Världens barn.
Foto: Jonas Malmström.


Kajsa Ravin
Kulturrådets generaldirektör sedan mars i år. Innan dess var hon kulturdirektör i Region Uppsala, förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun och verksamhetschef i Karlstads kommun. Som konstvetare har hon även varit handläggare för samtidskonst vid Kulturrådet och utredare vid flera andra kulturmyndigheter.
Foto: Hans Alm.

 
Reflekterande gäst:

Farnaz Arbabi
Konstnärlig ledare på Unga Klara, nationell scen för barn och unga. Arbabi är utbildad regissör vid Dramatiska Institutet och har regisserat teater, musikal och opera. Hon har bland annat samarbetat flera gånger med författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri. Hennes uppsättningar har turnerat världen över och belönats med priser och stipendier.
Foto: Mats Bäcker.

Övrig gäst med kulturinslag:

Athena Farrokhzad
Poet, litteraturkritiker, översättare och dramatiker. Kursansvarig och handledare på Författarskolan vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö.
Foto: Khashayar Naderehvandi.16 november: Forskningen – om ungas villkor

Malena Janson
Malena Janson är fil dr i filmvetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Hon har bedrivit forskning om bl a film och tv för barn och unga samt filmpedagogik. Andra forskningsintressen är barns och ungas medie- och kulturvanor samt maktrelationer mellan barn/unga och vuxna. Hon har ett förflutet vid Svenska filminstitutet och är verksam som kulturskribent.


Björn Sjöblom
Björn Sjöblom är forskare på försvarshögskolan och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hans forskning har främst rört sig kring ungdomars interaktion i digitalt spelande. Han har också studerat digitala spel som ett framväxande kulturarv och videomedierat spelande.  Han ingick även i forskningsprojektet Dataspelens Världar som drevs av Tekniska museet mellan 2013–2018. Hans nuvarande forskning fokuserar på användningen av spel i militär utbildning.

 
Johan Söderman

Johan Söderman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Södermans forskning berör samhälleliga, pedagogiska, estetiska och kulturella perspektiv på barn- och ungdomskultur, sociala rörelser, civilsamhälle och folkbildning. Mer specifikt utgör den globala hiphopkulturen samt nya folkrörelser ett dominerande tema. Söderman är en varm anhängare av folkbildning i alla dess former och är ledamot i Folkbildningsrådets styrelse.

René Léon-Rosales
René León-Rosales är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning har bland annat fördjupat sig i lärandeprocesser och identitetsformering bland barn och ungdomar i segregerade urbana landskap. Han har ett särskilt intresse för frågor kopplade till interkulturell och normkritisk pedagogik.

Ann-Sofie Axelsson

Tf. avdelningschef Utställningar och Upplevelser, Tekniska museet. Ann-Sofie arbetar sedan flera år som utställningsproducent, konstnärlig ledare och projektledare för stora komplexa utställningsproduktioner som sträcker sig över flera år. För närvarande axlar jag rollen som Utställningschef här på Tekniska och det ger mig möjlighet att samverka inom hela vårt utbud på museet där mina prioriterade områden är att hitta olika plattformar för att nå fler besökare.

Reflekterande gäster:

Malin Aghed

Malin Aghed arbetar som chef för avdelningen Skapa på GöteborgsOperan. Skapas tre fokusområden är barn och unga, Tillgänglighetsfrågor och ett intersektionellt perspektiv. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med breddat deltagande i kulturlivet gällande olika grupperingar i samhället. Malin var med och startade El Sistema i Hammarkullen 2010 och var nationell utvecklingsledare när arbetet etablerade sig i Sverige.


Jens Ericson
Jens är idag områdeschef för N3- en mötesplats för ung kultur i Trollhättan, samt invald i Kulturskolerådets styrelse. Han har arbetat i ledande ställning inom kulturområdet för barn och unga i många år och har ett stort engagemang för barn och ungas situation i samhället i stort, och inom kulturområdet i synnerhet. Hans ledord och mantra är att verksamhetens och deltagarnas fokus ska alltid vara i främsta rummet, låt oss som har förmånen att arbeta med samhällets kärnfrågor vara möjliggörare för fri kultur och ett öppet samhälle.
Foto: Kristoffer Hedberg.


 

8 december: Möjliggörarna – om vägen framåt

Panel 1: Niki Tsappos och Tjarls Metzmaa.

Niki Tsappos
Dansare och artist med grund inom hiphopkulturen och nu världsmästare i hiphopdans – som första kvinna har hon varit med och vunnit världens största tävling i hiphopdans i Paris. Hon representerar ofta Sverige vid internationella dansevenemang och hennes unika uttryck har genomslag över hela världen. Hon anordnar även dans- och musikevenemang i Sverige som exempelvis Scandinavian Superjam, Pump up the Battle Tour och We'r Jamming. Nyligen utökade hon sitt konstnärskap till mikrofonen och är aktuell med workshopturnén Get Busy – Get Down! med ABF och Folkets Hus och Parker.
Foto: Mei-Visions.

  
Tjarls Metzmaa
Tidigare förbundssekreterare på Sverok – spelhobbyförbundet, en av landets största ungdomsorganisationer. Han både arbetar och är ideellt aktiv inom civilsamhället och varit engagerad i många kulturföreningar med ungdomar som huvudsaklig medlemsbas. Metzmaa föreläser ofta om engemang. Han är nu även verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom och driver Civilsamhällespodden.
 
  
Gäst: Rebecca Medici

Producent Stockholms stadsbibliotek sedan sex år. Började arbeta på nybyggda Kista bibliotek med fokus på lokal samverkan och verksamhet av, för och med barn och unga. Arbetar sedan i somras som producent på Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm. Biblioteket har ett eget ungdomsbibliotek, PUNKT. Har tidigare arbetat inom kultur, scenkonst och forskning, samt i fria grupper och i egna projekt , ofta med fokus på unga och delaktighet.

Panel 2: Amin Barkhadle och Hedvig Wiezell.

Hedvig Wiezell
Verksamhetschef på Folkets Husby med fokus på långsiktighet och utveckling av verksamheten. Hon kommer senast från Tensta konsthall, där hon i åtta år bland annat har arbetat med att förankra och samarbeta lokalt för att göra konsthallen relevant för fler och projektlett satsningen Nyhetsbyrån. Konst, politik och lokal organisering är några av hennes hjärtefrågor.


Amin Barkhadle
Nationell processledare på Folkets Hus och Parker för satsningen Nya Mötesplatser, som stödjer utveckling av medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden. Med tydligt ungdomsfokus samverkar Nya Mötesplatser med lokala föreningar och enskilda boende. Amin har tidigare varit projektledare på Rädda Barnen för barnrättsfrågor och har som poesiälskare läst upp poesi på lokala kulturscener.

Reflekterande gäster: Ceylan Holago och Sylvia Carlsdotter.

Ceylan Holago
Ceylan Holago är rådgivare och producent med fokus på jämlikhet, normbrytande perspektiv och kulturgenrer sprungna ur urbana miljöer. De senaste åren har hon arbetat med Sverigespegling i utbud och innehållsfrågor på uppdrag av SVT. Hon grundade independentskivbolaget Devrim Productions och är initiativtagare till Musiksupporten: ett samverkansprojekt mellan den traditionella musikbranschen och unga artister från socialt utsatta områden. Som utställningsproducent på Fittjabaserade Mångkulturellt centrum skapade Holago flera uppmärksammade utställningar och folkbildningsprojekt om makt, demokrati och migration. Tidigare även projektledare för Kulturdriven utveckling inom Botkyrka kommun.


Sylvia Carlsdotter
Sylvia Carlsdotter är verksamhetschef för Kulturskolan i Simrishamn, barnrättsstrateg och föreläsare. Under åtta år verksam som styrelseledamot i Kulturskolerådet. Simrishamn startade Kulturgarantin 2005 och blev första kommunen i Sverige med en tydlig struktur för elevens rätt till regelbundet eget konstnärligt skapande och möte med professionella kulturaktörer/kulturupplevelser. 2016 formades Sommarkulturskolan som verksamhet för att ge ytterligare tillgänglighet och inkludering.

Samtalsledare

Luis Lineo är verksamhetsutvecklare och medgrundare av Fanzingo, ett mediehus för ungas berättelser i Alby. Han har varit programledare och reporter på SR och arbetar även med internationella frågor på Riksförbundet MÄN (tidigare Män för jämställdhet) där han också varit ordförande. Förälder till två unga kulturkonsumenter.
Foto: Roger Gustafsson.

 
Simon Strömberg
är verksamhetsutvecklare på Kulturrådet med speciellt fokus på unga och breddat deltagande samt kulturskolefrågor. Har tidigare bland annat arbetat som utvecklingsledare inom Kulturskolan Stockholm och verksamhetsansvarig för medie- och demokraticentret Unga Berättar.
Foto: Hans Alm.