Till navigation Till innehåll
Drönarvy över Umeå och älven i solnedgång.Drönarvy över Umeå och älven i solnedgång.Drönarvy över Umeå och älven i solnedgång.

Umeå var Europeisk kulturhuvudstad 2014. Foto: Fredrik Larsson, Visit Umeå.

Svenska städer kan ansöka om att bli Europeisk kulturhuvudstad 2029

Kulturrådet offentliggör en inbjudan att lämna in ansökningar till utnämningen som Europeisk kulturhuvudstad 2029. För Sverige blir det tredje gången en av våra städer utnämns. 1998 fick Stockholm titeln som kulturhuvudstad och 2014 fick två europeiska städer denna titel – Umeå i Sverige och Riga i Lettland.

Utnämningen syftar till att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa och bidra till ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa. Initiativet startade 1985, sedan 2011 väljs varje år två städer från två olika medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder. Fler än 40 städer i Europa har hittills utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder.  

Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad är ett av de mest kända europeiska initiativen. För 2029 kommer en svensk och en polsk stad att utnämnas till europeisk kulturhuvudstad. 

Initiativet har två mål

  • Att värna och främja mångfalden av kulturer i Europa och uppmärksamma de gemensamma funktioner som de delar.
  • Att öka medborgarnas känsla av att tillhöra ett område med gemensam kultur för att främja kulturens bidrag till städernas långsiktiga utveckling i enlighet med deras respektive strategier och prioriteringar. 

Ansökningsprocess

Ansökan sker i två omgångar under 2023 och 2024. Efter en första bedömning kommer de städer som går vidare att kunna lämna in en kompletterande ansökan.  

Anmäl intresse och lämna in första ansökan under 2023 och 2024 

Avsikten att lämna in en ansökan måste meddelas skriftligen till Kulturrådet senast den 2 december 2023. 

En ansökan på engelska som inkluderar en försäkran på heder och samvete ska därefter skickas in i pappersformat i 20 kopior samt i elektroniskt format (PDF-fil). Alla tryckta kopior ska överlämnas till Kulturrådet.  

Ansökan ska lämnas in senast den 2 januari 2024 klockan 17.00.

Lämna in ansökan två, 2024  

De städer som går vidare ska lämna in en kompletterande ansökan under 2024, vi återkommer om sista ansökningsdag. 

En ansökan på engelska som inkluderar en försäkran på heder och samvete ska skickas in i pappersformat i 20 kopior samt i elektroniskt format (PDF-fil). Alla tryckta kopior ska överlämnas till Kulturrådet.

Alla ansökningar bedöms av en jury på tolv personer som utses av EU, Sverige kommer att nominera två personer att ingå i juryn.  

Hur ansöker du?  

Alla tryckta kopior ska överlämnas till Kulturrådet personligen eller skickas med post. Elektroniska ansökningar ska skickas till kulturradet@kulturradet.se. För personlig inlämning av ansökan så är adressen: Borgvägen 1–5, plan 6. Öppettider: måndag–fredag 9.00–16.00, lunchstängt: 12.00–13.00. 

Utöver ansökan som ska vara på engelska kan en frivillig svensk översättning av ansökan lämnas in i 5 kopior samt i elektroniskt format (PDF-fil).

Viktiga dokument

Ansökningsformulär

Guide for candidate cities

ECOC compendium recommendations 2007–2019

Rules of Procedure

Läs mer

Kulturrådet offentliggör en inbjudan att lämna in ansökningar till utnämningen som Europeisk kulturhuvudstad 2029 i enlighet med regeringsbeslut KU2022/01399 från den 25 augusti 2022

Beslut nr 445/2014/EU den 16 april 2014 om inrättandet av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG

Kontakt

Hanna Barvaeus

Handläggare för Program för konstnärlig frihet, SIDA-samarbete

Ove Bengtsson

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...