Till navigation Till innehåll

Sökresultat

Visar resultat 1-67

Besökare i Aejlies samiska kulturcentrum i Tärnaby
Regional utveckling
13 juli 2022

Regeringen har beslutat att se över kultursamverkansmodellen och har utsett Mats Svegfors till särskild utredare. Syftet med översynen är att utveckla modellen så att den i ökad grad bidrar till kultur i hela landet och att de kulturpolitiska målen uppfylls.

Almedalen med scenen i bakgrunden. Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland.
8 juli 2022

Kulturrådet var på plats i Almedalen och bjöd på två seminarier: Kultursamverkansmodellen – en modell för framtiden och The power of collaboration – how Creative Europe strengthens culture and media in Europe and beyond.

Äldre människor dansar tillsammans på en scen.
6 juli 2022

Under Scenkonstbiennalen i Västerås arrangerade vi den 7 juni ett samtal om scenkonsten och åldrande. Nu kan du se samtalet i efterhand.

Almedalen med scenen i bakgrunden. Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland.
28 juni 2022

Kulturrådet är på plats i Almedalen och presenterar två spännande programpunkter: Ny utredning om kultursamverkansmodellen och Nytt mediestöd inom Kreativa Europa.

Publikhav framför en scen. Armar sträcks i luften.
22 juni 2022

Kulturen startar om med hjälp av återstartsbidraget. Totalt fördelas 663 miljoner kronor till cirka 1 200 aktörer. Projekt för barn och unga och det publika mötet utmärker sig bland de beviljade ansökningarna.

Färgfabrikens fasad
20 juni 2022

Kulturrådet fördelar 787 000 kronor i den första omgången av ett nytt projektbidrag som ska stärka internationaliseringen av kulturlivet i Sverige. Totalt får sju aktörer ta del av medlen.

Stockholms Saxofonkvartett. Foto: Hampus Andersson.
Musik
17 juni 2022

När Kulturrådet för första gången delar ut bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet fördelas 6,6 miljoner till 41 aktörer. Saxofonsamverkan med Uganda, utbildning för egenföretagare och utforskande av elbas och röst är några av projekten.

Året 2023 står i stor stil i de skiftande färgerna: blågrå, neon grönt och mörk grön.
16 juni 2022

Den 3–5 maj 2023 äger det internationella toppmötet 9th World Summit on Arts and Culture rum i Stockholm. Temat är konstnärlig frihet. Toppmötet är framskjutet ett år på grund av de internationella reserestriktionerna som pandemin orsakade.

Två skådespelare på scen från föreställningen Gjuteri av drömmar. Manliga skådespelaren sitter på en säng spelandes fiol, den kvinnliga skådespelaren flyger över sängen.
Scenkonst
15 juni 2022

Flera nya scenkonstaktörer beviljas verksamhetsbidrag för 2023. Sammanlagt beviljas 102 organisationer cirka 101,6 miljoner kronor. Stödet bidrar till en fungerande infrastruktur där de fria scenerna, produktions- och residensplattformarna ger publiken tillgång till professionell scenkonst.

Tre ungdomar på bibliotek, en kille sitter vid ett skrivbord och studerar medan en tjej och en kille står vid en bokhylla och letar böcker.
Bibliotek
9 juni 2022

Kulturrådet fördelar drygt 151 miljoner kronor till folkbiblioteken genom årets fördelning av Stärkta biblioteks-bidraget. Kommuner från hela landet får ta del av medel där flerspråkighet, det digitala mötet och satsningar på barn och unga är utmärkande bland årets beviljade ansökningar.