Till navigation Till innehåll

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kulturrådet i datumordning. Sök och filtrera för att hitta artiklar från en viss tidsperiod.

Sökresultat

Visar resultat 1-601

Barn som läser en bok. Foto: Johan Werner Avby
12 maj 2021

I årets första fördelningstillfälle av stöd till litteratur- och läsfrämjande insatser delar 62 beviljade ansökningar på 8,6 miljoner kronor. Sökande är bland andra ideella föreningar, studieförbund, regioner, folkbibliotek, boklådor och förlag.

Glaskonst av Monica Edmondson. Foto: Carl-Johan Utsi
12 maj 2021

Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner.

Generic image in blue and green, dancers with veils.
7 maj 2021

Den 21 maj är det den internationella dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar i samband med det ett webbinarium om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

Hylla på TioTretton med romska böcker
7 maj 2021

I en andra ansökningsomgång har ytterligare 13 folkbibliotek utsetts till romska läsambassader i det initiativ Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek tagit. Syftet är att stötta folkbiblioteken i sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Musik och scenkonst dominerar i fördelningen av krisstöd för inställda evenemang
6 maj 2021

Kulturrådet har idag, den 6 maj, tagit det tredje och sista beslutet om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor. Totalt söktes stöd för närmare 900 miljoner kronor.

Andra fördelningen av vårens krisstöd är nu klar
5 maj 2021

Idag den 5 maj har Kulturrådet beslutat om andra fördelningen av tre som gäller krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang. 285 kulturaktörer får dela på närmare 41,4 miljoner kronor. Fördelningen gäller ansökningar för sökt stöd mellan 90 000 och 440 000 kronor.

Större budgetutrymme denna ansökningsperiod.
5 maj 2021

Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. Tack vare regeringens förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år.

Första fördelningen av vårens krisstöd är nu klara
4 maj 2021

Kulturrådet har i dag, måndagen den 4 maj, fördelat första delen av vårens krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang. 211 kulturaktörer får dela på drygt 6,6 miljoner kronor. Det är ansökningar för sökt stöd upp till 90 000 kronor som har behandlats.

Folkstaden besöker taket på KKV/Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg. Foto: Magdalena Forshamn.
30 april 2021

Det var rekordmånga sökande till årets första omgång av projektbidrag för bildkonst, form och konsthantverk. Av hela 126 sökande får 39 aktörer nu dela på drygt fem miljoner kronor.

Sök omställningsstöd senast 30 april.
28 april 2021

Kulturrådet och Skatteverket redogjorde i ett digitalt lunchseminarium den 27 april för hur Kulturrådets krisstöd och Skatteverket omställningsstöd samspelar. De sökande till stöden uppmanades att söka omställningsstöd senast valborgsmässoafton.