Till navigation Till innehåll

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kulturrådet i datumordning. Sök och filtrera för att hitta artiklar från en viss tidsperiod.

Sökresultat

Visar resultat 1-626

Bild på musikinstrument
16 juli 2021

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen beslutat införa det så kallade evenemangsstödet. Regeringen har också bestämt att det blir Skatteverket som handlägger stödet.

Bild för - michael-cragg-D4iWyqUotg4-unsplash.jpeg
1 juli 2021

Förra året fick 415 projekt cirka 314 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Rapporten är ett regeringsuppdrag.

Bild för - ash-edmonds-gcINRBbUxl0-unsplash.jpeg
30 juni 2021

Den stora ökningen av statens kulturbudget 2020 med anledning av covid-19 märks i årets rapport om hur de statliga kulturutgifterna fördelats regionalt. Det totala utfallet såväl som den del som härletts till enskilda regioner har ökat med över en tredjedel. Det visar Kulturrådets rapport Statliga kulturutgifter i regionerna 2019–2020 som nu skickats till regeringen.

Foto på stolsrader i teatersalong.
24 juni 2021

Nu har regeringen beslutat om hur de nya krisstöden till kulturen ska fördelas. Av tidigare aviserade kris- och stimulansstöd på 750 miljoner kronor ska Kulturrådet fördela huvuddelen - 458 miljoner.

En scen med flrer olika instrument
23 juni 2021

Det nya projektbidraget till konsertverksamhet har haft ett högt söktryck och många nya sökande. Kulturrådet fördelar drygt 6,7 miljoner till 79 projekt som omfattar både musikgrupper och musikarrangörer.

Så fri är konsten.
23 juni 2021

Nyligen kom Myndigheten för kulturanalys rapport Så fri är konsten. Rapporten handlar om "den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten" och har fått mycket uppmärksamhet.

Tonårstjej läser i en bok på ett bibliotek. Foto: Susanne Kronhoim
17 juni 2021

Årets fördelning av Stärkta bibliotek-bidraget är den första inom det nya treåriga regeringsuppdraget. Drygt 148 miljoner fördelas för att utöka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek i hela landet. I ansökningarna märks effekter av pandemin, ett fortsatt behov av digital utveckling och insatser för att nå prioriterade målgrupper.

Viktor Fröjd. Foto: Gustav Ågerstrand.
16 juni 2021

Kulturrådet fördelar sammanlagt cirka 95 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till fri scenkonst. Åtta aktörer får bidraget för första gången. Flera hör hemma i delar av landet där scenkonstaktörer med statligt verksamhetsstöd hittills saknats. Fördelningen medför också en ökad bredd av konstnärliga uttryck.

Bild för - Regionalt krisstöd.jpeg
15 juni 2021

Den 15 juni skickade Kulturrådet en rapport till regeringen om krisstöden till regionerna. Krisstöden har medfört att kulturverksamheten runtom i landet inte legat i träda, visar rapporten.

Bibliotekarie läser ur en bok under en digital sagostund på Filipstads bibliotek.
9 juni 2021

Det beviljade beloppet i årets fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek är 34 miljoner kronor – en höjning med 10 miljoner jämfört med föregående år. Uppsökande arbete och digital närvaro är en stark tendens under pandemin i kommunernas läsfrämjande verksamhet riktad mot barn och unga.