Till navigation Till innehåll

Uppdraget som läsambassadör

Vad är en läsambassadör?

Många länder i världen utser en läsambassadör för att sätta lusten till litteratur och läsning i fokus, särskilt bland barn och unga. I uppdraget ingår att vara en läsande förebild. Syftet är också att hålla frågan om läsningens betydelse för demokrati och delaktighet levande i debatten och inspirera fler att läsa.

Vem utser Sveriges läsambassadör?

Kulturrådet inrättade sin första läsambassadör 2011 och fram till 2022 har sex läsambassadörer utsetts. Uppdraget är vanligtvis två år. Bakom utnämningen 2022 stod läsrådet som är ett rådgivande organ inom Kulturrådet. Läsrådet utsågs av regeringen 2021och de har även framöver i uppgift att föreslå nya läsambassadörer.

Varför behövs en läsambassadör?

Undersökningar av barn och ungas medievanor visar att läsningen minskar och att läsmotivationen minskar bland unga. Det blir allt färre frivilliga läsare. Socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för läsvanor. Läsambassadören ska i enlighet med Sveriges nationella mål för läs- och litteraturfrämjande verka för att alla, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen och bli läsare.

Laddar...