Till navigation Till innehåll
Bagir Kwiek omgiven av sina fyra företrädare som läsambassadör. Bagir Kwiek omgiven av sina fyra företrädare som läsambassadör. Bagir Kwiek omgiven av sina fyra företrädare som läsambassadör.

Bagir Kwiek omgiven av sina fyra företrädare som läsambassadör. Foto: Susanne Kronholm.

Tidigare läsambassadörer

Kulturrådet inrättade sin första läsambassadör 2011, och hittills har sex läsambassadörer utsetts. Nioosha Shams är den nuvarande som tillträdde i september 2022.

Läsambassadören är ett sätt att ge läsfrämjande ett ansikte utåt. Syftet är också att hålla frågan om läsningens betydelse för demokrati och delaktighet levande i debatten och inspirera fler att läsa. Här kommer en kort presentation av tidigare läsambassadörer.

2020–2021: Bagir Kwiek

Samhällsvägledare på Romano Center. Förmodligen världens första romska
läsambassadör. Gjort filmer om läsning och initierat romska läsambassader
på folkbibliotek.

Läs mer om Bagir Kwiek

2017–2019: Johan Anderblad

Programledare, författare. Känd från TV, exempelvis Bolibompa. Checkade in
på oväntade platser och förändrade bilden av vem som är en läsare. Använde
Instagram för att sprida sina möten med läsfrämjare.

Här finns bilder från från Anderblads tid som läsambassadör: instagram.com/lasambassadoren

2015–2017: Anne-Marie Körling

Lärare och författare. Skribent och inspirationsföreläsare. Vände sig till
förmedlare såsom lärare, föräldrar, fritidspersonal och bibliotekarier.

2013–2015: Johanna Lindbäck

Lärare och författare. Ungdomsboksförfattare, gymnasielärare och bokbloggare.
Vände sig främst till skolvärlden.

2011–2013: Johan Unenge

Författare. Barn- och ungdomsboksförfattare. Samarbetade mycket med idrottsföreningar, särskilt fotbollsklubbar.

Kontakt

Nina Ström

Handläggare

Lena Boqvist

Kommunikatör

Laddar...