Till navigation Till innehåll
Den här filmen handlar om Med början i Fisksätra, ett initiativ inom Kreativa platser som består av många små projekt som hittar varandra genom samverkan och som då växer till större projekt.  Den här filmen handlar om Med början i Fisksätra, ett initiativ inom Kreativa platser som består av många små projekt som hittar varandra genom samverkan och som då växer till större projekt.  Den här filmen handlar om Med början i Fisksätra, ett initiativ inom Kreativa platser som består av många små projekt som hittar varandra genom samverkan och som då växer till större projekt.

Många små projekt börjar i Fisksätra. Foto: Fernando Illezca.

Allt börjar i Fisksätra

Den här filmen handlar om Med början i Fisksätra, många små projekt som hittar varandra genom samverkan och växer sig större.

– Det var här det började, förändringen, världsförändringen, säger Morgan Karlsson, verksamhetschef.

Med början i Fisksätra har fått bidrag från Kulturrådets satsning Kreativa platser.

Så gick det sen

Projektet har mynnat ut i föreställningar, poesikvällar, dansshower, workshops, konsthappenings och Folk Lab. Många av delprojekten fortsätter i lokala föreningar och Fisksätra Folket Hus har fått bidrag från Boverket för att arbeta vidare med Folk Lab som plattform.