Till navigation Till innehåll
Bagir Kwiek står framför en vägg med graffiti och ler. Han tittar snett ut ur bild. Bagir Kwiek står framför en vägg med graffiti och ler. Han tittar snett ut ur bild. Bagir Kwiek står framför en vägg med graffiti och ler. Han tittar snett ut ur bild.

Foto: Anna von Brömssen.

Arbetet med romska läsambassader

Den tidigare läsambassadören Bagir Kwiek bjöd in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet var att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Biblioteken ansökte om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer. Genom två ansökningsomgångar utsågs 32 romska läsambassader runt om i landet. 

Ta del av ett reportage från romska läsambassader i Oxie, Gävle och Tumba:
Ambassader för läslust, glädje och stolthet  

– Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga, säger läsambassadören Bagir Kwiek. 

– Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen.

Bibliotekens insatser

Biblioteken i Sverige har kommit olika långt i arbetet med nationella minoriteter och minoriteten romer. De romska läsambassaderna har visat sig vara ett konkret sätt för biblioteken att arbeta med frågan.

Biblioteken har själva fått utforma insatser utifrån lokala behov och förutsättningar. Bland insatserna kan följande nämnas:

  • Biblioteken har utökat sitt bestånd av litteratur på romska/romani samt om minoriteten romer.

  • Flera arrangemang och aktiviteter har anordnats för och med minoriteten romer. Bagir Kwiek har deltagit på flera evenemang, bland annat i Hässleholm, Sigtuna, Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Helsingborg, Göteborg, Krokom och Malmö.

  • De romska läsambassaderna har utökat sitt samarbete med bland annat föreningar och romska brobyggare.

  • Bibliotek har i ökad grad skrivit in nationella minoriteter i sina styrdokument och planer, och en del bibliotek har avsatt personal för att särskilt jobba med detta område.

  • Fyra träffar har arrangerats för romska läsambassader, där Bagir Kwiek har bjudit in gäster och biblioteken fått dela med sig och lära av varandra.

Dessa insatser har lett till att man har synliggjort och ökat kunskapen om minoriteten romer i majoritetssamhället och de har även lett till ökad kunskap hos biblioteksmedarbetarna om minoriteten romer.

Kulturrådet har tillsammans med Bagir Kwiek och Kungliga biblioteket arrangerat 8 digitala träffar för de romska läsambassaderna under 2020-2022. Kulturrådet hoppas att biblioteken fortsätter med de arbeten som påbörjats.

32 läsambassader

De 14 romska läsambassader som utsågs i maj 2021:

Malungs bibliotek (Dalarna), Gävle Stadsbibliotek (Gävleborg), Huvudbiblioteket i Huddinge/Flemingsbergs bibliotek (Huddinge/Stockholm), Krokom kommunibibliotek (Jämtland), Bellevuegårdsbiblioteket, Lindängenbiblioteket (Malmö/Skåne), Sigtuna kommuns bibliotek (Sigtuna/Stockholm), Bibliotek Lava, Rum för barn och TioTretton (Stockholm), Stockholms stadsbibliotek: Tranströmerbiblioteket (Stockholm), Umeå stadsbibliotek (Västerbotten), Lekebergs bibliotek (Örebro).

De 18 bibliotek som utsågs till romska läsambassader i den första ansökningsomgången, hösten 2020:

Oxiebiblioteket, Biblioteken i Malmö (Skåne), Helsingborgs bibliotek (Skåne), Biblioteken i Halmstad/Halmstad Stadsbibliotek (Halland), Alfons Åbergs Kulturhus (Göteborg/Västra Götaland), Hammarkullens bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Biskopsgårdens bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Bergsjöns bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Borås stadsbibliotek (Västra Götaland), Sundsvalls stadsbibliotek (Västernorrland), Härnösands bibliotek (Västernorrland), Bibliotek Uppsala (Uppsala), Västerås stadsbibliotek (Västmanland), Stockholms stadsbibliotek: Högdalen, Farsta, Rinkeby (Stockholm), Solna stadsbibliotek (Stockholm), Tumba bibliotek/Bibliotek Botkyrka (Stockholm), Upplands Väsby bibliotek (Stockholm).

Den romska flaggan.

Syftet med att utse romska läsambassader är att uppmuntra folkbiblioteken att se över sin sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Detta kan biblioteken göra genom att till exempel:

  • se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket.

  • öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter
    exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

Litteraturlistor

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken 
Katalog som bland annat listar romsk litteratur, tillgänglig digitalt och tryckt. Urvalet har gjorts av Umeå stadsbibliotek 

Ny litteratur med fokus på minoriteten romer (PDF)

I filmen kan du höra Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek berätta om bibliotek och läsningens betydelse, om romernas historia och hur han som barn upptäckte biblioteket i Bergsjön. 
Se filmen här (syntolkad)

Målgrupp: Bibliotek som vill bli romska läsambassader och arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Laddar...