Till navigation Till innehåll

Kultur internationellt

Kulturrådet har många internationella 
kontakter och samarbeten.

Internationellt utbyte gör att kulturen utvecklas
och att vi får variation och kvalitet inom kulturen.

För svenska kulturutövare innebär det
en möjlighet att nå en större publik.

Kulturrådet arbetar på olika sätt med
internationella samarbeten.
Vi fördelar bidrag till översättning av
svensk litteratur samt bidrag till
internationella nätverk.

Vi är också Sveriges kontaktpunkt för
EU:s kulturprogram Kreativa Europa.