Till navigation Till innehåll

Barn och unga

Konst och kultur hjälper barn och unga
att förstå omvärlden
och vara en del av samhället.
Därför är det viktigt att barn och unga
har tillgång till kultur och
möjlighet att skapa kultur själva.

Kulturrådets mål är att alltid tänka på
barnen och barnens förutsättningar
i alla delar av verksamheten.

Kulturrådet fördelar bidrag till
verksamhet för barn och unga.
Skapande skola är ett stöd
som Kulturrådet har ansvar för.
Det stärker samarbetet mellan för- och grundskolan
och det professionella kulturlivet. Kulturrådet har även ett Kulturskolecentrum som stödjer landets kulturskolor.

Vi når även barn och unga med läsfrämjande insatser.
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
och Bokstart är exempel på det.

Kulturrådet är också med i nätverk, seminarier och konferenser
som handlar om barn- och ungdomskultur.