Till navigation Till innehåll

De kulturpolitiska målen

Kulturrådets arbete utgår ifrån de
nationella kulturpolitiska målen.

De säger att kulturen ska utveckla,
utmana och vara obunden.

Målen har yttrandefriheten som grund och
vill ge alla en möjlighet att delta i kulturlivet.

Målen säger också att kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.