Till navigation Till innehåll

Kultur för alla

Alla människor ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att ta del av kultur.
Ett av Kulturrådets viktigaste uppdrag är att 
se till så att det blir verklighet. 

Det innebär till exempel att människor ska ha samma 
rättigheter och möjligheter att söka och få bidrag oavsett kön. 

Det innebär till exempel också att skapa ett kulturliv som är 
tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder.

Det innebär till exempel också att hbtq- perspektivet ingår som ett av de områden vi bedömer när vi får in ansökningar.

Kulturrådet vill nå nya grupper 
som idag inte tar del av kultur. 

Kreativa platser, som avslutades 2018, var ett exempel på en kultursatsning
där vi arbetade i bostadsområden. 
Målet var att fler skulle skapa och ta del av kultur där de bor. 
Därför var de boende både med och skapade och som publik.