Till navigation Till innehåll

Pengar till kultur i hela landet

Den viktigaste delen av Kulturrådets arbete
är att fördela statliga pengar i form av bidrag.

Varje år fördelar Kulturrådet cirka 2.5 miljarder kronor.

Kulturrådet ger ekonomiskt stöd till regioner,
institutioner, organisationer och fria grupper.

Kulturrådet arbetar tillsammans med
arbets- och referensgrupper när vi 
bestämmer vem eller vilka som ska få stöd.
I arbets- och referensgrupperna ingår författare,
konstnärer, musiker, lärare och forskare.